menu
Foto van Zernike Campus in Groningen

Zernike Campus

Groningen

In het kader van de herontwikkeling van de Zernike Campus is er in 2005 een masterplan opgesteld door West8. De belangrijkste participanten binnen deze campus zijn de Hanzehogeschool Groningen, de Rijksuniversiteit Groningen en de gemeente Groningen.

In opdracht van de Hanzehogeschool Groningen heeft BDG Architecten een inspiratiedocument opgesteld om de onderwijsvisie van de Hanzehogeschool te vertalen naar en in te passen in het Masterplan van West8. Het inspiratiedocument is erop gericht om de traditionele scheiding tussen Hoger- en Universitair Onderwijs te verkleinen en juist verbindingen te leggen tussen beide.

Voor het gebouw ZP7 is een stedenbouwkundige visie en een beeldkwaliteitsplan, op basis van de onderwijsvisie van de Hanzehogeschool en passend in het Masterplan, opgesteld waarbij architectonische opbouw, uitstraling en kwaliteiten worden vastgelegd en geborgd.

opdrachtgever

Hanzehogeschool Groningen

status

studie 2013