menu
Foto van Woonhuis N in Zwolle

Woonhuis N

Zwolle

Om de IJssel in de toekomst meer ruimte te geven wordt ten westen van Zwolle het bestaande dijktracé ca. 300 m landinwaarts verplaatst. Om dit mogelijk te maken wordt een zestal woningen gesloopt. De bewoners van deze woningen hebben de mogelijkheid gekregen om een nieuwe woning te realiseren aan de nieuwe dijk. BDG heeft voor één van deze woningen het ontwerp gemaakt. De woning is opgebouwd uit een helder en eenduidig volume, parallel aan de nieuwe dijk.

De plattegrond is open, alle voorzieningen zoals de badkamer en de keuken zijn in een kern opgenomen, zodat de gevels vrij blijven en het uitzicht nergens belemmerd wordt. Aan de kant van de dijk is een ruime veranda gerealiseerd, de grote dakoverstekken zorgen voor beschutting van de veranda en doen tevens dienst als zonwering.

 

opdrachtgever

particulier

opgeleverd

2013

publicaties

Trouw, 19 juni 2012