menu
Foto van Woningen Ons Belang in Staphorst

Woningen Ons Belang

Staphorst

Op en rondom het terrein van de voormalige zuivelfabriek Ons Belang is door BDG Architecten in opdracht van Janssen de Jong een masterplan ontwikkeld voor de stedenbouwkundige inbreiding van ca. 20 woningen. Het masterplan is gebaseerd op de bestaande dorpsstructuur en omvat een combinatie van rijwoningen, 2 onder 1-kappers en vrijstaande woningen. De nieuwe invulling van het terrein van de voormalige zuivelfabriek Ons Belang is geënt op de kenmerkende structuur van Staphorst en de geschiedenis van de plek als fabrieksterrein.

In de eerste lijn zal aan de Gemeenteweg een bouwvolume verrijzen dat refereert aan de zuivelfabriek. Op het achterliggende terrein is gekozen voor een opzet van woonvolumes in de vorm van boerderijen en schuren die worden ontsloten door een steeg (ontsluitingsweg). De woonvolumes staan excentrisch op de percelen zodat er sprake is van de voor Staphorst kenmerkende diagonale zichtlijnen.

Het masterplan dat door BDG is ontwikkeld is vervolgens stedenbouwkundig uitgewerkt en ook vertaald in een beeldkwaliteitsplan. Het beeldkwaliteitsplan is gebaseerd op drie typologieën. 

Voor elk van deze typologieën zijn in het beeldkwaliteitsplan uitgangspunten omschreven voor de situering, hoofdvorm, gevel en detaillering. Op deze manier garandeert het beeldkwaliteitsplan dat de ambities uit het masterplan vertaald worden en dat er tegelijkertijd voldoende ontwerpvrijheid overblijft zodat er ook voldoende variatie in het gebied ontstaat.  Na afronding van het masterplan en het beeldwaliteitsplan zijn wij door de gemeente Staphorst aangesteld als supervisor over het gebied en toetsen wij vanuit die rol de ontwikkelingen aan het masterplan en het beeldkwaliteitsplan.

Naast het realiseren van het masterplan en het beeldkwaliteitsplan zijn de rijwoningen ook door ons ontworpen. De vrijstaande woningen en 2^1 kap woningen kunnen door particulieren zelf ontwikkeld worden binnen de kaders die in het masterplan en beeldkwaliteitsplan zijn omschreven. 

opdrachtgever

Janssen de Jong Projectontwikkeling

realisatie

2011