menu
Foto van Woningen Molenzicht  in Kampen

Woningen Molenzicht

Kampen

buitengewone woningen

De omgeving van de woningen heeft bijzondere kenmerken: enerzijds het mooie uitzicht op de rivier en de brug, anderzijds de besloten 'groene' plek direct achter de dijk. De molen 'd’Olde Zwarver' is een monument dat een prominente plaats inneemt in het stadsgezicht van Kampen. Binnen de nieuwe planontwikkeling hebben we gekozen voor een opzet die recht doet aan het karakter van dit gebied. 

molenbiotoop

In het ontwerp ligt een deel van de woningen direct achter de dijk. In deze woningen bevindt de woonruimte zich op de eerste verdieping, zodat de bewoners maximaal van het uitzicht over het water kunnen genieten.

Deze twee-onder-één kapwoningen vormen een oplopende reeks: de woningen dichtbij de molen zijn lager gebouwd, vanwege de molenbiotoop. We hebben in het ontwerp er rekening mee gehouden dat de huizen de wind niet uit de wieken van de molen houden. De woningen dichterbij de brug zijn hoger gebouwd, met aan het einde van de straat een appartementengebouw. Daar hebben we bewust voor gekozen, omdat lagere woningen 'in het niet' zouden vallen naast de grote stalen brug. 

Achter deze stevige ruggengraat, bevinden zich in de luwte de (voornamelijk) vrijstaande woningen met twee verdiepingen. Door de gekozen verkaveling geven zij een gevarieerde en ontspannen indruk. Dit karakter sluit goed aan op de bestaande wijk aan de andere zijde van de Kamperstraatweg.

opdrachtgever

Volker Wessels Vastgoed

realisatie

2008