menu
Foto van Wellant College vmbo in Dordrecht
duurzaamheid

Wellant College vmbo

Dordrecht

Het Wellant College (Yuverta) is Europa’s grootste vmbo- en mbo opleider op het gebied van voeding, klimaat en welzijn van mens en dier. De locatie in Dordrecht wordt herontwikkeld tot een inspirerende campus voor modern groenonderwijs. Op bestaande structuren ontwerpt BDG Architecten een duurzame en functionele vmbo-voorziening met sporthal te midden van een onderwijsondersteunend park.

kwaliteiten hergebruiken en versterken

De initiële opdracht besloeg renovatie in combinatie met sloop en nieuwbouw. Vanuit onze circulaire visie stelden we de opdrachtgever een alternatief scenario voor, waarin niet alleen de oude mavo hergebruikt wordt, maar ook de constructie van het voormalige mbo-gebouw. Krachtige kwaliteiten als de draagstructuur en de plattegronden zetten we in als basis voor de vernieuwde school. Hiermee besparen we op de realisatiekosten en bouwen we op een verantwoorde manier mee aan de toekomst van het Wellant College.

multifunctionele orangerie

De besparing biedt kansen voor twee kasruimten aan weerszijden van de bestaande aula. Deze orangerie markeert het centraal middengebied en verbindt de onderwijsdomeinen. Naast een verlengstuk van de aula kan de orangerie als beschutte wintertuin gebruikt worden voor tal van onderwijsactiviteiten. De ruimte is zelfstandig verhuurbaar aan partners en bedrijven, wat de connectie tussen onderwijs en praktijk versterkt.

onderwijs in de etalage

De sfeer van de nieuwbouw sluit aan bij het eveneens vernieuwde tegenoverliggende Wellant mbo en straalt trots uit. Daklichten en extra openingen in de bestaande constructie zorgen voor een zee aan daglicht en zetten het (praktijk)onderwijs in de etalage. De warme en circulaire materialen als de houten gevelbekleding sluiten aan op de duurzaamheidsdoelstellingen van het Wellant College.

wellant park als centrum van de campus

Integraal met de vernieuwbouw wordt het Wellant park ontworpen, dat het vmbo met het mbo-gebouw verbindt en buitenonderwijs faciliteert. De terp waarop het oude vmbo gebouwd is, vormt het uitgangspunt voor een getrapt ecologisch landschap met verschillende show- en kweektuinen, een waterfilter, dierenverblijven en kassen. Het getrapte landschap loopt door in het centrale hart van het gebouw. Door de hoogteverschillen in de aula ontstaat een diverse ruimte die ontmoeting en verbinding stimuleert en waar leerlingen en medewerkers kunnen werken. Het groen in de school versterkt de relatie met het park en draagt bij aan een gezond binnenklimaat en inspirerende leeromgeving.

opdrachtgever

Stichting Wellant 

realisatie

2022

Uitgangssituatie

Krachtige kwaliteiten als de draagstructuur en de plattegronden zetten we in als basis voor de vernieuwde school

We pasten de draagstructuur van het MBO-gebouw aan voor extra daglicht en verbinding

We voegden een nieuw sportdeel en een nieuw tussendeel toe.

Twee nieuwe kasruimten aan weerszijden van de bestaande aula toe markeren het centraal middengebied en verbinden de onderwijsdomeinen.

Het landschap loopt door in het centrale hart van het gebouw