menu
Foto van Woningen Vogelbuurt in Vaassen
duurzaamheid

Woningen Vogelbuurt

Vaassen

De Vogelbuurt in Vaassen is een typisch dorpse woonbuurt met een kleinschalige, informele opzet. Deze dorpse kwaliteit en de ambitie om duurzame woningen te realiseren vormen de uitgangspunten voor de herstructurering van deze wijk. 

inpasing binnen bestaande structuren

De nieuwe bebouwing is zorgvuldig binnen de bestaande structuur van de wijk ingepast, door de woningen in maat, schaal en materiaalgebruik aan te laten sluiten. De randen en hoeken van het plangebied gaven we extra nadruk, zodat de woningblokken zich ‘alzijdige oriënteren’ op de omgeving en er geen blinde gevels ontstaan. De leefruimte is naar de straat gericht, wat de levendigheid in de wijk vergroot. Kenmerkend zijn ook de vele veranda’s en serres, geïnspireerd op de villa’s in en rondom Apeldoorn en nu toegepast in een woonbuurt. De betonnen bankjes en luifels naast de voordeur nodigen uit voor een buurtpraatje. 

krachtige bewonersparticipatie

Want kenmerkend voor de Vogelbuurt is de sterke betrokkenheid van de bewoners. We hebben ze dan ook intensief betrokken bij de herstructurering van hún wijk. Het overgrote deel van de bewoners woont er al geruime tijd en is hier na de vernieuwing ook blijven wonen. Door o.a. de realisatie van speciale (levensloopbestendige) patiowoningen is het zelfs voor mensen die vanwege hun leeftijd anders de wijk zouden verlaten, toch mogelijk geworden om in hun geliefde buurt te blijven. 

duurzame nieuwbouw

De woningen zijn zeer duurzaam ontworpen. Iedere woning heeft een afzonderlijk warmtepompsysteem voor verwarming en koeling, dat voldoende energie levert. Een gasaansluiting is niet meer nodig, waardoor bewoners niet meer afhankelijk zijn van stijgende prijzen van fossiele brandstoffen. Ook worden de woningen voorzien van een energiezuinig ventilatiesysteem. Deze duurzame oplossingen konden op grote schaal gerealiseerd worden tegen een maatschappelijk verantwoorde prijs.

opdrachtgever

Triada Woondiensten

realisatie

2013

publicatie

De Stentor, 26 mei 2012