menu
Foto van Sws De Floreant in Luttelgeest

Sws De Floreant

Luttelgeest

Samenwerkingsschool De Floreant is ontstaan uit een fusie van twee dorpsscholen. We maakten een ontwerp voor de vernieuwbouw van het bestaande schoolgebouw uit 1956 en de kleinschalige aanbouw uit 1981. De vernieuwde Floreant voorziet in één gezamenlijke schoolgebouw voor alle kinderen uit het dorp plus een peuterspeelzaal.

eigentijdse referentie aan karakteristieke vormentaal

Luttelgeest is een dorp in de Noordoostpolder met kenmerkende jaren vijftig architectuur. De Delftse School is een karakteristieke sobere bouwstijl die in deze regio veel voorkomt. Het Delfts rood ‘dna’ zie je met de terughoudende architectuur, rode bakstenen en zadeldak duidelijk terug in het bestaande schoolgebouw. We hebben de constructie van het gebouw zoveel mogelijk gehandhaafd. Het originele vooraanzicht van de school bleef behouden, maar we gaven de school wel een nieuwe hoofdentree aan het groene voorplein. Het nadrukkelijke kader om de nieuwe entree is een eigentijdse referentie aan de veel toegepaste vormentaal van de Delftse School. Ook de gekleurde kaders rondom ramen in de nieuwbouw refereren aan deze vormentaal en geven accent aan de verder sobere uitbreiding.  

eenheid en herkenbaarheid

De vernieuwde school is een toekomstbestendig gebouw met een heldere en functionele indeling. Een plaatselijke verhoging op de uitbreiding accentueert het centrale hart van de school. Deze multifunctionele ruimte is de plek voor vieringen en bijeenkomsten. Het naastgelegen speellokaal is eenvoudig aan het centrale hart te koppelen. De eenduidige kleur van de gevelafwerking zorgt ondanks de diverse uitbreidingen voor eenheid in de nieuwbouw. Door de materialisering is het nieuwe volume herkenbaar ten opzichte van het bestaande gebouw.

opdrachtgever

SCPO De Noordoostpolder 

realisatie

2021

Een verrijking voor het dorp!

Uit het gastenboek van het 'open huis'