menu
Foto van Gemoedelijke MFA Groene Borg in Westerbork
duurzaamheid

Gemoedelijke MFA Groene Borg

Westerbork

Het ontwerp van BDG heeft zich gericht op de synergie tussen de verschillende gebruikers, de landschappelijke setting van de locatie en een heldere organisatie van het programma en op duurzaamheid.

In het gebouw worden twee basisscholen gehuisvest. In combinatie met een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, sporthal en een jeugdcentrum. Daarnaast maken verschillende verenigingen uit het dorp, waaronder het orkest, gebruik van het gebouw. De nieuwe accomodatie maakt het mogelijk dat 
deze verschillende gebruikers hun eigen plek hebben binnen het geheel. En het versterkt eenheid en synergie tussen de gebruikers.

samenspel met landschappelijke omgeving

De verschillende gebruikers komen samen in het centrale hart. Vanuit dit centrale hart zijn vele doorzichten en ruimtelijke relaties die de gebruikers met elkaar verbindt.
De opzet en de gekozen materialen zorgen ervoor dat het gebouw een samenspel aangaat met haar omgeving. In de oksels van het gebouw zijn de speelpleinen gerealiseerd die hierdoor geborgenheid en herkenbaarheid krijgen. 

architectonisch ontworpen zonwering

Aan de gevel hebben we een lammelenscherm ontworpen van verticale lamellen, die vanaf het voorjaar tot en met het najaar de hoogstaande zon weren. Voor de laagstaande zon zijn kaders rondom de kozijnen ontworpen die juist aan het begin en het eind van de dag de zon weren.

De combinatie van deze architectonisch ontworpen elementen zorgen voor een optimale schaduwwerking en beperken daarmee ongewenste opwarming van de lokalen in de zomer. En in de wintermaanden wordt de warmte van de zon juist  binnengelaten, zodt de kachel minder hoog hoeft te worden opgestookt. 

In de basis is het volume eenvoudig en helder. De verticale lamellen zonwering is niet alleen duurzaam en kostenbesparend, maar geven het gebouw ook een warme en landschappelijke uitstraling. Wat goed past in de dorpse omgeving.

opdrachtgever

Gemeente Midden Drenthe

realisatie

2015