menu
Foto van Sporthal en woningen Lewenborg in Groningen

Sporthal en woningen Lewenborg

Groningen

Lewenborg, een van de uitbreidingswijken van de stad Groningen, is in de afgelopen jaren op grote schaal getransformeerd. Er is helderheid gecreëerd in de oorspronkelijke amorfe stedenbouwkundige structuur van de wijk. In 2007 is de oude wijksporthal afgebrand. Op deze krappe locatie is een nieuw verzamelgebouw gerealiseerd. Het gebouw huisvest een NOC*NSF sporthal, diverse commerciële ruimten, 44 appartementen en 60 half verdiepte parkeerplaatsen opgenomen.

Het verzamelgebouw is als één helder gebouw opgevat, passend bij de stedenbouwkundige randvoorwaarden. Belangrijk uitgangspunt is het inpakken van de sporthal. Hierdoor ontstaan er geen ‘blinde’ gevels aan de openbare ruimte. Het wonen is overal naar de straat gericht waardoor het gebouw een levendig en sociaal karakter krijgt. De verschillende dakniveaus van de nieuwbouw zijn opgevat als collectieve buitenruimte daarnaast zijn er delen van daken voorzien van een groendak wat past binnen het groene karakter van Lewenborg. De gevel van bijzonder metselwerk is als een schil rond de verschillende programma onderdelen gevouwen en maken het gebouw één duidelijk geheel.

Grote raampartijen en glazen balkons verzorgen een goede relatie tussen de appartementen en de openbare ruimte. De gevel wordt ter plaatse van de hoeken en de verschillende entrees verbijzonderd. Als tegenhanger van de sterke schil van metselwerk zijn alle binnengevels en uitsneden in een witte beplating uitgevoerd waarmee de binnenwereld van het bouwblok een lichte een frisse uitstraling heeft.

opdrachtgever

Lefier Groningen

realisatie

2012