menu
Foto van Scholencomplex De Vosheuvel in Amersfoort

Scholencomplex De Vosheuvel

Amersfoort

Het nieuwe gebouw De Vosheuvel biedt huisvesting aan drie scholen voor speciaal basis- en voortgezet onderwijs die intensief met elkaar samenwerken. In het gebouw is eveneens een naschoolse opvang en gezinsondersteuning gevestigd. De samenwerking beperkt zich niet alleen binnen het gebouw. Ook basisscholen uit de buurt maken gebruik van de twee gymzalen van de Vosheuvel.

kruisvormige plattegrond

De scholen bieden onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen. Om de sociale cohesie van de verschillende gebruikers te versterken hebben we veel aandacht besteed aan een veilig ontwerp voor deze kwetsbare doelgroepen. We kozen voor een kruisvormige plattegrond waarbij elk domein een eigen ‘pootje’ heeft. Door deze kruisvorm voelt het grote programma toch klein aan en past het goed in de natuurlijke context. De ‘oksels’ van het gebouw zijn afzonderlijke luwe zones voor de kleinere en de grote kinderen. Vanuit de aula, het gemeenschappelijke hart van het gebouw, zwermen de leerlingen uit over de onderbouw, de middenbouw en de praktijkvleugel met lesruimten voor onder andere muziek, techniek, houtbewerking en de kaarsenmakerij. In de leerkeukens koken de leerlingen smakelijke maaltijden, waar ook de buurt van kan genieten, en worden ze stapje voor stapje voorbereid op zelfstandigheid. In een kas aan het gebouw krijgen de leerlingen groen onderwijs.

natuurvriendelijk schoolplein

De kleurstelling van het interieur is zacht en nauwkeurig met de gebruikers samengesteld om rust te brengen voor de kwetsbare doelgroepen. Het binnenklimaat is erg gezond door het vele daglicht en het uitzicht op het groen; het scholencomplex dankt haar naam aan de ligging ter plaatse van een voormalige buitenplaats. Iedere doelgroep heeft een eigen natuurvriendelijk schoolplein met groene hagen als afscheiding waarin vogels en insecten hun toevlucht zoeken. We hebben de buitenruimte groen en onverhard vormgegeven, zodat oppervlaktewater goed kan worden opgevangen. Het gebouw is op zijn locatie zo compact mogelijk ontworpen waardoor materiaal en energiebehoeften worden bespaard. De school wekt zijn eigen hernieuwbare energie op met pv-panelen. Door deze en andere toepassingen als energiezuinige verlichting, lage temperatuur vloerverwarming en duurzame installaties per lokaal met warmteterugwinning, heeft het schoolgebouw een lage energiewaarde van 0,2 epc. Doordat we in het ontwerp rekening hebben gehouden met een eventuele uitbreiding op de éénlaagse verdieping is het gebouw flexibel en toekomstgericht. De gevel is deels gemaakt van gerecycled kunststof: een circulair en robuust materiaal. Tegen het zwarte plankprofiel steekt het groen van de omgeving mooi af.

opdrachtgever

Stichting PCOU Willibrord

realisatie  

2019