menu
Foto van Regiokantoren Enexis in Emmen en Hengelo

Regiokantoren Enexis

Emmen en Hengelo

Voor de regiokantoren van Enexis in Emmen en Hengelo ontwierpen we efficiënte en uitnodigende huisvesting waar kantoor en logistiek optimaal kunnen samenwerken. De beide locaties worden gerealiseerd volgens dezelfde blauwdruk waarbij flexibiliteit, duurzaamheid en bovenal verbinding sleutelwoorden zijn. 

In basis bestaat het ontwerp uit twee bouwdelen: een open en transparante tweelaagse kantooromgeving volgens het Activiteit Gerelateerd Werkconcept (AGW) dat met een multifunctioneel  atrium verbonden is met het Logistiek Service Punt (LSP).  Hier vindt alle werkvoorbereiding voor de logistieke processen van Enexis plaats en worden voertuigen als de meetwagens gestald. In materiaal- en kleurgebruik zijn beide bouwdelen onmiskenbaar een eenheid.

functionele, adaptieve en veilige werkomgeving

Enexis werkt aan slimme en toekomstbestendige netwerken. En dus moet ook de eigen werkomgeving intelligent en adaptief zijn. Met een doordachte positionering van kernen zorgen we ervoor dat de plattegronden maximaal flexibel indeelbaar zijn, aansluitend op het nieuwe werken. Ook hielden we rekening met mogelijke uitbreiding door een slimme staalconstructie en organisatie op de kavel. Veiligheid speelt in dit soort opgaves vanzelfsprekend ook een grote rol. De bedrijfsmatige logistiek is met een eigen ontsluiting voor de zwaardere voertuigen gescheiden van de parkeervoorziening voor medewerkers en bezoekers. Het parkeergebied bij het kantoor hebben we biodivers en klimaatadatief vormgegeven. Het terrein achter de bedrijfshal biedt ook plek aan de milieustaat en opslag.

sterke relaties door hele ontwerp

Als schakel tussen beide volumes is het atrium het kloppende Enexishart waar binnen- en buitendienstmedewerkers samenkomen om te werken, elkaar te ontmoeten, te ontspannen en successen te vieren. Vanuit dit tussenlid heb je over de volle breedte van het gebouw zicht op de processen in de achterliggende logistieke hal. Zo staan alle medewerkers op een vanzelfsprekende manier met elkaar in contact. Niet alleen in het gebouw hebben we gezorgd voor sterke relaties. De grote vensters en het groen in en om het kantoor verbinden binnen en buiten met elkaar. De kantine loopt door in een uitnodigend buitenterras en wordt bij lekker een natuurlijk verlengstuk van het atrium.

slimme gevel laat zien waar Enexis voor staat

De energieleverende en tegelijkertijd zonwerende luifel boven de zuidzijde van het kantoor geeft tastbaar uitdrukking aan de duurzaamheidsambities van Enexis. De ritmische gevel met schuine vinnen maakt dat het gebouw in de toekomst kan veranderen. Die schuine vinnen vormen diepe negges die samen met de smalle ramen instraling van de zon beperken. Deze gevelopzet geeft gelaagdheid en karakter aan de regiokantoren. En laat ook in het exterieur de innovatieve identiteit van Enexis zien!

opdrachtgever

Enexis

realisatie

in uitvoering

Regiokantoor Hengelo

Regiokantoor Emmen