menu
Foto van Onderwijs- en sportcluster Stadionpark in Rotterdam

Onderwijs- en sportcluster Stadionpark

Rotterdam

Samen met Pieters Bouwtechniek, ingenieursbureau Deerns en RROG stedenbouw en landschap wonnen wij de ontwerpwerpwedstrijd voor het onderwijs- en sportcluster Stadionpark. Dit gebied aan de Maas op Rotterdam Zuid is in transitie naar een groene en actieve wijk waar wonen, sporten en beleven samenkomen. De integrale opgave voor twee middelbare scholen met sportprofiel, een multifunctionele binnensportfaciliteit plus een landschappelijk buitenterrein is de eerste ontwikkeling op Varkenoord, de voormalige trainingsvelden van voetbalclub Feijenoord.

stevig met de voeten op de Rotterdamse grond

De nieuwbouw voor het CVO (mavo, havo, vwo), LMC-VO (vmbo) en de sportvoorziening van het Sportbedrijf Rotterdam ontwerpen we als een samenhangend ensemble dat de individuele herkenbaarheid van de drie gebruikers toont en tegelijkertijd voor een logische eenheid zorgt. Met de positionering van de twee gebouwen creëren we intieme stedenbouwkundige ruimtes, die de kwaliteit van de plek verstevigen. Een doorzicht tussen de gestapelde bouwdelen verbindt de nieuwe woonbuurt aan de zuidzijde met de mobiliteitshub aan de noordzijde. De hoogteverschillen in het uitbundig aangeplante campusterrein markeren zowel scheiding als verbinding en krijgen door de toevoeging van speelelementen, zitranden, trapjes en uitzichtplekken ook een gebruiksfunctie.

samen apart

De twee scholen hebben elk een eigen leer-en ontwikkelomgeving met flexibele ruimtes op verschillende schaalniveaus, in sfeer en uitstraling passend bij de specifieke onderwijsvisies. Samen zijn ze meer dan de som der delen; gedeelde ruimtes verbinden sport en onderwijs en zijn voor iedereen toegankelijk, óók voor omwonenden. Hiermee verweven we het gebouwensemble met de omgeving, waardoor het onderwijs- en sportcluster daadwerkelijk het levendige middelpunt van de buurt wordt. De gemeenschappelijke faciliteiten zijn uitnodigend en ongedwongen vormgegeven; ontmoeting is een keuze. De inrichting is daarom flexibel en biedt ruimte om samen te komen als je dat wilt, maar je kunt je er ook prima even alleen terugtrekken. Zo bieden we iedere leerling een vertrouwde plek op maat.

afwisselende repeterende elementen

Ook de gevel, opgebouwd uit een aantal repeterende elementen en materialen, geeft uitdrukking aan de eigenheid van de gebruikers als onderdeel van het grotere geheel. Passend bij het ambachtelijke praktijkonderwijs van het LMC is de gevel hier rustig en ritmisch van aard. Die van het CVO is gevarieerder en losser, in lijn met de onderwijsvisie. In het sportdeel zorgt een opvallende transparante hoek met klimwand voor een verticale verbinding tussen de drie bouwlagen.

klaar voor de toekomst

Niet alleen onderwijs, maar ook de stad is altijd in beweging. Met het oog op toekomstig gebruik kent het ontwerp een grote mate van flexibiliteit in de constructie en de installaties. Daarnaast is er veel aandacht voor klimaatadaptatie, duurzame materialen en passieve ontwerpoplossingen. En natuurlijk voldoet de nieuwbouw aan het Programma van Eisen van Frisse Scholen.

opdrachtgever

gemeente Rotterdam

realisatie

in ontwerp