menu
Foto van Norbertus  in Roosendaal

Norbertus

Roosendaal

De eerste gebouwen van het Norbertus, onderdeel van Scholengemeenschap Tongerlo,  stammen uit 1925 en hebben een monumentale status. Het lyceum is ontstaan na een samenvoeging van twee scholen. Door de jaren heen is het schoolgebouw organisch gegroeid, waardoor de samenhang tussen de onderdelen mist en de looplijnen lang zijn. Het lyceum heeft behoefte aan een effectief en no-nonsense onderwijsgebouw waarin het leren centraal staat en dat aansluit op haar onderwijsvisie. Een flexibel en multifunctioneel gebouw dat aanpasbaar is aan de behoeften van de tijdgeest.

monumentale kwaliteiten hersteld en versterkt

Kenmerkend voor het hoofdgebouw is de orthogonale structuur. Door de vele uitbreidingen is deze structuur verwaterd. De opgave biedt kansen om de uitstraling van de monumentale school in ere te herstellen. Op basis van onze historische analyse behouden we de gebouwdelen die van monumentale waarde zijn en potentie hebben om in het vernieuwende onderwijs te integreren. We versterken de monumentale kwaliteiten en herstellen ook de functie en betekenis van deze bouwdelen. De toevoegingen zonder monumentale waarde maken plaats voor nieuwbouw. Elementen die in deze delen als waardevol aangemerkt zijn, hergebruiken we in de vernieuwde school.  De uitbreiding realiseren we achter het monument, zodat de uitstraling naar de Lyceumlaan gelijk blijft.


oorspronkelijke aula hart van de vernieuwde school

De school krijgt verschillende sferen en plekken die aansluiten bij de vernieuwende en toekomstbestendig manier van lesgeven. We vervangen de smalle doodlopende gangen door een ruime doorlopende routing. Net als het oorspronkelijke deel, bouwen we de uitbreiding symmetrisch op, zodat het nieuwe en het bestaande gebouw elkaar versterken. Het U-vormige volume van de nieuwbouw omarmt de T-vorm van het monument. Hierdoor komt de oorspronkelijke aula centraal in het atrium van de nieuwbouw te staan en brengen we het hart van het gebouw terug naar de originele plek. Door tussenvloeren en plafonds te verwijderen, brengen we de authentieke spanten weer in het zicht en herstellen we de ruimtelijkheid. Het sportgebouw is aangesloten op de aula en heeft een eigen entree zodat deze ook buiten schooltijd (door derden) te gebruiken is.

duurzame en frisse school

De gehele vernieuwde school krijgt een gezond binnenklimaat. De schil van de monumentale bouwdelen worden van binnenuit na geïsoleerd zodat het de uitstraling niet beïnvloedt. Een deel van de bestaande school wordt door de nieuwbouw omhuld en hiermee ook geïsoleerd. Op het dak van de nieuwbouw komen pv-panelen die ook de monumentale bouwdelen voorzien van energie.

opdrachtgever

Ons Middelbaar Onderwijs (OMO)

realisatie

In uitvoerDe opgave biedt kansen om de uitstraling van de monumentale school evenals de originele orthogonale structuur in ere te herstellen. De toevoegingen zonder monumentale waarde maken plaats voor nieuwbouw. 

De uitbreiding realiseren we achter het monument, zodat de uitstraling naar de Lyceumlaan gelijk blijft.

De gevel van de uitbreiding is een hedendaagse vertaling van de symmetrische opbouw van het monument

In het theater en de leerpleinen verwijzen kleurrijke ‘vloerkleden’ naar het glas-in-lood en de grafische patronen in het tegelwerk van het monument.