menu
Foto van MFA Veluvine in Nunspeet

MFA Veluvine

Nunspeet

innovatief en multifunctioneel gebouw

Op de plek waar in het verleden de verffabriek Veluvine stond, is onder dezelfde naam een nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) gerealiseerd in de groene omgeving. MFA Veluvine herbergt een zeer divers programma van educatieve, maatschappelijke en culturele functies in één gebouw.

gebouw als klein dorp

Het gebouw is op te vatten als een dorp in het klein: alle functies – sportaccommodatie, filmzaal, theater, bibliotheek, muziekschool en ROC, dorpshuis en jeugdhonk – liggen rond een centrale ruimte. Elke organisatie heeft een eigen plek binnen het grotere geheel. De gezamenlijke ruimte sluit ondanks de afmeting aan op de menselijke maat, doordat daarbinnen kleine, geborgen gebieden zijn ontworpen. 


In samenspraak met buurtbewoners, gemeente en opdrachtgever is ervoor gekozen om het ontwerp op een natuurlijke manier te integreren in het glooiende landschap. Het centrum heeft een gelobde structuur gekregen waardoor het gebouw en het groene terrein in elkaar grijpen. Parkeren vindt plaats onder het MFA en het schoolplein is op het dak gesitueerd, zodat de ruimte rondom het centrum vrij blijft en een landschappelijke inrichting krijgt.

openluchttheater op het dak

In het voorjaar en de zomer is het dak te gebruiken als openluchttheater. Binnen het MFA kunnen functies eenvoudig wisselen, wat een lange levensduur van het gebouw garandeert. Het voldoet aan alle principes van innovatief, flexibel en demontabel bouwen. Het dubbele gebruik van gemeenschappelijke voorzieningen reduceert de kosten voor gebruikers. Binnen Veluvine zijn werkomgevingen gebaseerd op Het Nieuwe Werken.

opdrachtgever

LMN Bouwbeheer cv

realisatie

2009