menu
Foto van MFA Hof van Cramer in Wapenveld

MFA Hof van Cramer

Wapenveld

MFA Hof van Cramer in Wapenveld biedt plek aan verschillende basisvoorzieningen zoals een steunpunt, bibliotheek, sport, cultuur en een gezondheidscentrum, maar ook aan de brandweer en een jeugdhonk. Een verscheidenheid aan functies waarvoor we samen met gebruikers en omwonenden een flexibel, duurzaam en comfortabel gebouw ontwierpen, goed passend in zijn omgeving en bij de schaal van het dorp.

een kloppend hart voor Wapenveld

Geïnspireerd door de voormalige lokale Berghuizer Papierfabriek geven we de verschillende gebruikers in optische ‘fabrieksgebouwen’ een eigen herkenbaar domein. Tegelijkertijd stimuleert een open opzet en multifunctionele inzetbaarheid van ruimten maximale verbinding en samenwerking. Want de papierfabriek had ook een sterke sociale rol in Wapenveld. Met deze ontwerpopgave creëren we opnieuw een centrale ontmoetingsplek voor de hele gemeenschap. Door de nieuwe zichtlocatie in het centrum, een uitnodigend voorplein en de transparante uitstraling van de publieke functies wordt MFA Hof van Cramer letterlijk het kloppend hart van Wapenveld. Voor jong en oud.

duurzame houten constructie

We hebben veel aandacht besteed aan een logische plaatsing van de verschillende functies in het gebouw. De huiskamer vormt het hart van de MFA en loopt door de open constructie vloeiend over in de bibliotheek en de kantine. Functies die om meer privacy en geborgenheid vragen, zoals het consultatiebureau en de dagbestedingsruimten, bevinden zich achter in het gebouw. Met een modulaire hybride hout-staal constructie borgen we een grote mate van flexibiliteit en aanpasbaarheid. Het hout in het publieke deel zorgt voor opslag van CO2, een warme sfeer en een gezond binnenklimaat.

een licht en duurzaam gebouw

Ook in het exterieur kozen we voor duurzame en natuurlijke materialen en kleurtinten, zoals keramische leien, houten gevelbekleding en kozijnen van gerecycled aluminium. Door eenheid in materialsering realiseren we ondanks de verschillende kapvormen een samenhangend  geheel. De sheddaken zijn voorzien van daklichten op het noorden waardoor daglicht tot diep in het gebouw binnendringt zonder dat er opwarming ontstaat in de zomer. Zonnepanelen georiënteerd op het zuiden maken de MFA (bijna) energieneutraal. Daarnaast krijgt de Hof van Cramer deels een groen dak om de biodiversiteit te stimuleren en hemelwater te bufferen.

participatie met gebruikers en bewoners

Bij een multifunctionele voorziening als Hof van Cramer is een verscheidenheid aan stakeholders betrokken. Voor een gedragen ontwerp is het van belang dat alle betrokken partijen - zoals opdrachtgevers, gebruikers, maar ook omwonenden - kunnen meedenken over de plannen. Gedurende het ontwerpproces hebben we dan ook een intensief participatietraject gevoerd. Met als resultaat een gemeenschapshuis dat breed omarmd wordt en waar heel Wapenveld zich thuis voelt.

opdrachtgever

gemeente Heerde

realisatie

In ontwerp