menu
Foto van MFA Assen-Oost in Assen

MFA Assen-Oost

Assen

De nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) Assen-Oost brengt vijf partijen samen onder een dak. In het gebouw komen twee basisscholen, een peuterspeelzaal, kinderopvang en buitenschoolse opvang en het Centrum voor Jeugd en Gezin.
Het ontwerp is zo opgezet dat de organisaties binnen de MFA hun eigen identiteit kunnen behouden en dat er tegelijkertijd volop mogelijkheden zijn voor ontmoeting. Het complex met scholen en verwante functies wordt gesitueerd in een groene zone, omringd door woningbouw.

compact en organisch

MFA Assen-Oost wordt een compact volume. Door de opzet zijn alle gemeenschappelijke functies georiënteerd op de noord-oostzijde: in de richting van de andere voorzieningen in de zone die op het MFA zijn aangewezen. Daarnaast is gekozen voor een organische vorm, waarmee het ontwerp aansluit bij de bestaande bebouwing in de omgeving.

opdrachtgever

Gemeente Assen

status

in uitvoering, oplevering medio 2016