menu
Foto van Kindcentrum Zuiderster in Den Bosch

Kindcentrum Zuiderster

Den Bosch

In de naoorlogse Bossche wijk ‘Zuid’ ontwerpen wij de vernieuwbouw van Kindcentrum Zuiderster. Twee monumentale schoolgebouwen uit de jaren 50 vormen de basis voor een verbindende en hedendaagse ontwikkelomgeving. 

ontwerpen vanuit de geschiedenis

De oorspronkelijke R.K. Meisjesschool en R.K. Kleuterschool zijn ontworpen in de stijl van de Delftse School die je veel ziet in dit deel van de wijk. Met kenmerken als sober maar zorgvuldig gedetailleerd metselwerk, grote raampartijen, zadeldaken, hoge gootlijnen en een zorgvuldige landschappelijke inpassing. In zowel de jaren 70 als het eerste decennium van deze eeuw zijn de gebouwen uitgebreid en voorzien van nieuwe kozijnen. De authentieke indeling met heldere klassikale opzet is grotendeels in tact. De huidige kijk op onderwijs en opvang vraagt echter om een andere manier van ruimtegebruik. 

van eilandjes naar één kindcentrum

In gesprek met docenten hoorden we “Ik heb het gevoel dat we op ons eigen eilandje zitten” en “Er mist verbinding”. Met ons ontwerp brengen we de verschillende domeinen bij elkaar. Het kindcentrum krijgt een heldere zonering: ieder een eigen plek binnen een groter geheel. De voormalige kleuterschool blijft het domein van de allerkleinsten. We handhaven de kenmerkende gebouwstructuur en faciliteren een krachtige koppeling tussen opvang en peutergroep. Ook het onderwijs behoudt zijn plek in de vroegere meisjesschool. De bestaande brede gangen krijgen met flexibele werkplekken nieuwe betekenis als verlengstuk van de lokalen. Met een vide met werkbalkons in de aanbouw brengen we veel daglicht naar binnen en realiseren we een betere relatie tussen de onderbouw op de begane grond en de midden- en bovenbouw op de verdieping. 

uitbreiding zoekt samenhang met landschap

Een organisch vormgegeven nieuw centraal hart verenigt beide bouwdelen. Met multifunctionele en koppelbare ruimten biedt het volop gelegenheid om samen te komen en te vieren. Door de transparante gevel met grote te openen delen lopen het hart en landschap vloeiend in elkaar over. Het huidige schoolplein is erg versteend. Met een nieuwe natuurinclusieve invulling plaatsen we de historisch waardevolle bouwdelen in een hoogwaardiger landschappelijke setting. De uitbreiding is hierin een terughoudende schakel: het zoekt samenhang met het landschap en niet met de monumenten zodat deze als twee losse eenheden herkenbaar blijven. Het nieuwe verbindingsstuk splitst op vanzelfsprekende wijze de buitenruimte in twee speelpleinen afgestemd op de belevingswereld van de verschillende leeftijdsgroepen.

opdrachtgever

Gemeente ’s-Hertogenbosch

realisatie

in ontwerp