menu
Foto van Kindcentrum Delfzijl West in Delfzijl

Kindcentrum Delfzijl West

Delfzijl

Drie (fusie)scholen en een kinderopvang vormen samen het nieuwe Kindcentrum Delfzijl West. Een bestaand schoolgebouw namen we integraal mee in ons ontwerp waar we 3700 m2 aardbevingsbestendige nieuwbouw en een natuurlijke buitenruimte aan toe voegden. De uitbreiding is in vorm en materialisatie afgestemd op het huidige gebouw waardoor het kindcentrum onmiskenbaar één geheel vormt.

toegankelijk gebouw dat verbindt

Door de samenwerking van onderwijs en kinderopvang ontstaat een doorlopende leerlijn voor kinderen van 0 tot 12 jaar binnen een sterke pedagogische omgeving. In ons ontwerp maakten we een ruimtelijke vertaling van deze krachtige samenhang. Verdeeld over twee bouwlagen kreeg het kindcentrum een open plattegrond met een eenduidige structuur. De vier herkenbare domeinen van de scholen en kinderopvang plaatsten we rondom een licht centraal hart. Gemeenschappelijke, multifunctionele ruimten stimuleren en versterken de verbinding tussen gebruikers en activiteiten.

alle kinderen veilig op en naar school

Kindcentrum Delfzijl West wordt omringd door een natuurlijk buitenterrein vol uitdagende speelplekken voor alle leeftijden. Met terugliggende gevels creërden we beschutte hoekjes. De pleinen voor de onderbouw liggen aan het gebouw voor een directe verbinding tussen binnen en buiten. De kinderopvang heeft een eigen, afgesloten plek. Zo kunnen de allerkleinsten beschut ‘tussen’ de grotere kinderen spelen. In het plan hebben we veel aandacht besteed aan een goede logistiek en verkeersveiligheid rondom het nieuwe kindcentrum. Aansluitend op de (bestaande) aanrijroutes creërden we drie plekken voor fietsparkeren. Afgescheiden van de paden voor fietsers en voetgangers is er naast het kindcentrum een vergroende parkeervoorziening voor auto’s. 

bevingsbestendig en energieneutraal

Het kindcentrum is aarbevingbestendig gebouwd. Daarom hielden we de huidige en nieuwe constructie los van elkaar. We versterkten de bestaande school en de nieuwbouw kreeg een heldere, regelmatige kolommenstructuur evenals een demontabele lichte gevel. Dit maakt het kindcentrum eveneens toekomstbestendig, want uitbreiding is hierdoor eenvoudig mogelijk. Ook wat betreft duurzaamheid heeft het energieneutrale kindcentrum z’n blik op de toekomst gericht. De schuine groene kappen van de bestaande school en de uitbreiding geven een uniforme natuurlijke uitstraling. Het groendak past goed in de omgeving, biedt plek aan vogels en insecten en is een buffer voor het regenwater. De daken zijn daarnaast voorzien van een pv-systeem voor duurzame energieopwekking en een zonnecollector voor warm water.

publicaties

Bouwen in het noorden (agustus 2023)

opdrachtgever

Gemeente Eemsdelta

realisatie

2023

De sterke pedagogische omgeving hebben we ruimtelijk vertaald in een krachtig samenhangend ontwerp!