menu
Foto van Kindcentrum Leeuwesteyn in Utrecht

Kindcentrum Leeuwesteyn

Utrecht

Leeuwesteyn is een nieuwe duurzame woonwijk in Utrecht met een stedelijk karakter en herkenbare architectuur met elementen uit de art deco. Deze eigenschappen komen samen in ons ontwerp voor het kindcentrum in de wijk dat is gerealiseerd in een brede verbindingsstrook tussen het Willem Alexanderpark en het Amsterdam Rijnkanaal. Aan de kant van het park, dat bovenop de tunnel van de A2 is aangelegd, kent het perceel een hoogteverschil van bijna vier meter waardoor er twee maaiveldniveaus zijn. Dit gegeven hebben we benut in een getrapt ontwerp met duidelijke entrees op beide niveaus. In de massa van het gebouw zelf hebben we de hoogteverschillen doorgezet wat het kindcentrum een sterke en diverse uitstraling geeft.

gebouw voor iedereen

De visie op leren en ontwikkelen in een doorgaande lijn van 0 tot 13 jaar is het uitgangspunt van het ontwerp waarin onderlinge verbinding en samenwerking centraal staan. De omgeving nodigt uit tot spelend leren, samen onderzoeken en zélf ontdekken. Het gebouw kent een heldere zonering per gebruiker, maar ook een sterke onderlinge relatie. Zowel door het opklimmende landschap van de onder-, midden- en bovenbouw als het dubbelgebruik van ruimtes door school, kinderdagverblijf en bso. Zoals de grote gymzaal, de speellokalen die tegelijk ook theaterzalen zijn of één van de ateliers als het kunstatelier, techniekatelier of kookatelier met moestuin. Deze cohesie beperkt zich niet tot leerlingen. Een gedeelde teamkamer voor onderwijs- en kinderopvang in het hart van het gebouw draagt bij aan een optimale samenwerking tussen de medewerkers. De entree van de school ligt op de begane grond, ofwel niveau 0, en komt uit in dit levendige hart. De speelse tribunetrap koppelt het hart met de bovenliggende lagen, waar vides en zichtlijnen voor een sterke visuele relatie tussen de verschillende domeinen zorgen. 

natuurlijke ventilatie 

Aan de noordkant leiden Spaanse trappen naar de hoofdentree van het kinderdagverblijf op niveau 1. Door de verbinding met de ontmoetingsruimte van de school komen de baby’s en peuters op een vanzelfsprekende manier in contact met de onderbouwleerlingen. Het kinderdagverblijf had een duidelijke wens voor natuurlijke ventilatie van de slaapruimten. Deze plaatsen we daarom zo veel mogelijk aan de gevel.

Om fietsgebruik te stimuleren heeft het kindcentrum een royale fietsenstalling. Deze is uit het zicht maar zeer toegankelijk vanaf het plein onder het domein van de kinderopvang geplaatst. Vanuit de stalling is er buitenlangs verbinding met de entree van de middenbouw op de 1e etage. De mee ontworpen toegangshekken zijn na schooltijd afsluitbaar. Aansluitend aan de groepen van de kinderopvang en bovenop de fietsenstalling ligt een groen dakterras waar de allerkleinsten veilig buiten kunnen spelen. Onder het maaiveld van het kinderdagverblijf zijn ook alle technische installaties uit het zicht voor omwonenden ingepast.

integrale karakter zichtbaar in gevel

Het kindcentrum is een vriendelijk en warm gebouw. De doorlopende gevelmaterialisatie en openingen over de verschillende programmaonderdelen heen bekrachtigen het integrale karakter. De gevelindeling kent een sterk raster van natuurlijke tinten metselwerk, waarbinnen de openingen afwisselend zijn ingevuld met glas en geperforeerde aluminium panelen voorzien van een patroon dat is afgeleid van het logo van het kindcentrum. Door de gelaagdheid, de stevige hoeken en de natuurlijke uitstraling is het ontwerp perfect in harmonie met zowel het karakter van de wijk als het aangrenzende Willem Alexanderpark.

opdrachtgever

Stichting PCOU

realisatie

2023

Gerard van Beek Fotografie
Gerard van Beek Fotografie
Gerard van Beek Fotografie
Gerard van Beek Fotografie
Gerard van Beek Fotografie
Norbert Waalboer Fotografiie