menu
Foto van Kindcentrum Baalder  in Hardenberg

Kindcentrum Baalder

Hardenberg

Op een ruime boomrijke kavel zijn wij geselecteerd voor het ontwerp van het nieuwe kindcentrum Baalder in Hardenberg. De multifunctionele nieuwbouw biedt onderdak aan openbare basisschool Baalder, gereformeerde basisschool Albertus Risaeus en een kinderopvang. Wij maakten een toekomstgericht ontwerp met een slimme indeling van ruimtes die volgens de opdrachtgever de onderwijskundige gebruikswaarde verhoogt. Met behoud van de eigen identiteit kunnen de scholen gezamenlijke vertrekken flexibel gebruiken en kan groei en krimp onderling worden opgevangen. 

kruisvormige plattegrond met respect voor bestaande groenstructuur

In ons ontwerp staat de beleving van het kind centraal. De nieuwe Baalder wordt een omgeving waar alle kinderen zich gelijkwaardig en geborgen voelen. Binnen én buiten zijn organisch op elkaar afgestemd. We creëren een compact volume in de breedte van de kavel, zodat het nieuwe gebouw vanaf de straat beter zichtbaar wordt. De kruisvormige plattegrond vormt zich met respect voor de bestaande groenstructuur rondom de volwassen bomen op het terrein. Dit efficiënte model zorgt voor korte looplijnen in het gebouw en een gunstige inval van daglicht, doordat bijna alle lokalen een tweezijdige oriëntatie hebben. Het nieuwe kindcentrum kent nagenoeg geen gangen waardoor alle ruimte ten goede komt aan het onderwijs. Van buiten geeft het ontwerp een alzijdige oriëntatie. De ‘oksels’ die door de kruisvorm ontstaan, bieden de mogelijkheid voor beschutte buitenruimtes. Door schuifdeuren in de lokalen kunnen de leerkrachten hun lesruimte eenvoudig aansluiten op het leerplein én op het groene en uitdagende speelterrein. Op de verdieping geven de lokalen toegang tot vier ‘leerdaken’. Een daklicht zorgt voor extra natuurlijk licht boven de vide.  

slim gebruik van ruimte

Elke gebruiker heeft een eigen plek in het gebouw met als verbindingsader het centrale hart. Deze gemeenschappelijke hal is multifunctioneel te gebruiken en verlengt de individuele leerpleinen van beide scholen. Met slimme inrichtingsoplossingen maken we efficiënt gebruik van de ruimtes. Het speellokaal is met glazen schuifwanden koppelbaar aan het centrale hart. Een speelse tribunetrap naar de verdieping doet dienst als extra zitgelegenheid en is eveneens als podium te gebruiken bij uitvoeringen en vieringen. Door de diepe vensterbank bieden zogenoemde ‘bloemkozijnen’ in alle lokalen een geborgen zitje of een extra werkplek.

gescheiden stromen voor een optimale logistiek

Het kindcentrum komt aan een belangrijke fietsroute en naast een bestaand sportcentrum. We benutten de aanwezige parkeerplekken en breiden deze uit met een kiss & ride. Een luifel benadrukt de hoofdentree op de zuidwestelijke hoek van de school en de aansluiting met de sport- en parkeervoorzieningen. De onderbouw en het kinderdagverblijf hebben een eigen subentree aan de noordoostkant. De gescheiden stromen zorgen voor een optimale logistiek, zowel op het buitenterrein als in het kindcentrum. Zo kunnen kinderen van alle leeftijdsgroepen zich veilig en vertrouwd in en om kindcentrum Baalder bewegen.

opdrachtgever

Huisvesting-Primair bv

realisatie

in ontwerp