menu
Foto van Informatiecentrum Twiegweerd in Zwolle

Informatiecentrum Twiegweerd

Zwolle

 Als gevolg van o.a. een stijgende zeespiegel worden in heel Nederland onder de noemer ‘Ruimte voor de Rivier’, diverse rivierlandschappen de komende jaren ingrijpend veranderd. Zo wordt ten westen van Zwolle de dijk langs de IJssel ca. 300 m landinwaarts verplaatst. Langs dit nieuw te realiseren dijktracé hebben verschillende partijen het idee opgevat een informatiecentrum en recreatiesteunpunt te realiseren waarin zij gezamenlijk het verhaal van de rivier en het omliggende landschap zullen vertellen. Naast het maken van het ontwerp is BDG ook gevraagd de verschillende wensen van de betrokken partijen te combineren in een gezamenlijk programma van eisen.

Het ontwerp wordt gekenmerkt door een heldere eenvoud met een zorgvuldige inpassing in het landschap. Het gebouw heeft een eigentijdse en moderne uitstraling die zorgvuldig is afgestemd op de situatie en het landschap.

Binnen het gebouw lopen theehuis en expositieruimte vloeiend in elkaar over gesitueerd rondom een kern waarin alle facilitaire functies zijn opgenomen en die teven dienst doet als expositiewand. Al dwalend door de expositie wordt de bezoekers telkens verrast door een ander blikveld op de omgeving. Binnen het gebouw kunnen de verhalen van o.a. Ruimte voor de Rivier, het Waterschap Groot Salland, Nationaal Landschap IJsseldelta en Natuurmonumenten op een veelzijdige manier verteld worden.

opdrachtgever

Gemeente Zwolle

status

studie 2008