menu
Foto van Informatiecentrum Twiegweerd in Zwolle

Informatiecentrum Twiegweerd

Zwolle

het verhaal van de rivier

'Ruimte voor de rivier' is inmiddels een bekend begrip. Mede als gevolg van een stijgende zeespiegel worden de komende jaren in heel Nederland diverse rivierlandschappen ingrijpend veranderd. Zo is ten westen van Zwolle de dijk langs de IJssel ongeveer driehonderd meter landinwaarts verplaatst.

Langs dit nieuwe dijktracé hebben verschillende partijen het idee opgevat een informatiecentrum en recreatiesteunpunt te realiseren. Om gezamenlijk het verhaal van de rivier en het omliggende landschap te vertellen. Naast het ontwerpen is BDG Architecten ook gevraagd de verschillende wensen van de betrokken partijen te combineren in een gezamenlijk programma van eisen.

Het ontwerp wordt gekenmerkt door een heldere eenvoud en heeft een eigentijdse en moderne uitstraling die zorgvuldig is afgestemd op de situatie en het landschap. Binnen het gebouw lopen theehuis en expositieruimte vloeiend in elkaar over. In het midden bevindt zich een losstaand element waarin alle facilitaire functies, zoals de keuken, zijn opgenomen. Tegelijkertijd doen de panelen van dit element dienst als expositiewand.

Al dwalend door de expositie wordt de bezoekers telkens verrast door een ander blikveld op de omgeving. Binnen het gebouw kunnen de verhalen van bijvoorbeeld Ruimte voor de Rivier, Waterschap Groot Salland, Nationaal Landschap IJsseldelta en Natuurmonumenten op een veelzijdige manier worden verteld.

opdrachtgever

Gemeente Zwolle

status

studie 2008