menu
Foto van IKC Het Kristal in Dordrecht

IKC Het Kristal

Dordrecht

Basisschool Het Kristal bood onderwijs vanuit twee locaties die technisch en functioneel dusdanig verouderd waren dat nieuwbouw gewenst was. Op één van deze locaties ontwierp BDG Architecten deze vervangende voorziening die niet alleen onderdak verschaft aan onderwijs, maar ook aan een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en een multifunctionele gymzaal. Voor de nieuwbouw golden de volgende vertrekpunten: het moet optimaal gestalte geven aan de doorgaande leerlijn van kindcentrum, het onderwijs- en opvangconcept is duidelijk herkenbaar in de huisvesting, de opzet geeft ruimte voor veranderingen en het ontwerp houdt rekening met de omwonenden.

uitnodigende en herkenbare uitstraling

De kavel aan de Heimerstein is relatief klein. Met een compact tweelaags gebouw, ontworpen als een verspringende rechthoek, geven we optimaal invulling aan het programma van het kindcentrum en behouden we zoveel mogelijk bestaand groen. In de oude situatie bepaalde de gesloten gevel van de gymzaal aan de Heimerstein de uitstraling. In ons ontwerp maken we Het Kristal richting de wijk juist een open en uitnodigend met een duidelijke entree in het hart van het gebouw. Aan dit hart grenzen alle ruimten van kinderopvang, peuterspeelzaal en onderbouw. Ook de gymzaal is hier binnendoor bereikbaar. Buitenom heeft de sport een eigen entree voor gebruik buiten schooltijd. Een multifunctioneel trapmeubel verbindt het hart met de domeinen van de oudste kinderen op de verdieping. Met buitentrappen én een glijbaan profiteren de ruimten van de midden- en bovenbouw ook van directe toegang naar het plein. 

organisch onderdeel van de wijk

De plint van afwisselend staand en liggend metselwerk in wildverband combineert natuurlijk met de verschillende profileringen van de gevel van de verdieping. Met deze gelaagde opbouw sluiten we aan op de vormgeving van de omliggende woningen. Ook de speelse kappen passen bij architectuur van de wijk en de kleinschalige opzet als woonerf. Verdiept in het sedumdak hebben we de installaties uit het zicht voor de omwonenden opgelost.

realisatie

In uitvoering

opdrachtgever

Arcade Dordrecht