menu
Foto van IKC de Vlinder in Wezep

IKC de Vlinder

Wezep

Integraal Kindcentrum de Vlinder is het thuis van basisscholen De Bron en De Spoorzoeker en kinder- en peuteropvang SKO. In hun nieuwe multifunctionele gebouw liggen hun domeinen evenredig rondom het centrale hart met vide. In deze zone kunnen de scholen en het kinderdagverblijf optimaal samenwerken en kennis overdragen waarmee de doorgaande leerlijn maximaal wordt gewaarborgd. Het is ook de plek waar bijeenkomsten plaatsvinden zoals de maandopening, ouderavonden en repetities van de lokale muziekvereniging. Daklichten boven het hart brengen natuurlijk licht op een prettige manier diep het gebouw binnen.

eigenheid binnen samenhangend gebouwconcept

De onderlinge relaties zijn intern sterk ontworpen, maar elke gebruiker heeft ook zijn eigen ‘pootje’ in het gebouw. Met een eigen entree. Zo kunnen de scholen en kinderopvang volledig onafhankelijk van elkaar gebruik maken van hun eigen ruimtes, ook in de avonduren. Zowel bij de onderbouw op de begane grond als bij de bovenbouw op de verdieping zijn de groepsruimten van de scholen rondom de speel- en leerpleinen gepositioneerd. Schuifpuien verbinden de lokalen aan de pleinen. Deze heldere gebouwopzet is niet alleen erg functioneel maar ook uitermate flexibel in het gebruik. Het domein van de kinder- en peuteropvang SKO hebben we een plek gegeven in een rustige hoek van de kavel, met een directe toegang naar de parkeerplaatsen om het brengen en halen voor ouders te vergemakkelijken.

stimulerende en uitdagende pleinruimte

Het kindcentrum hebben we in een L-vorm in de noordoost hoek van de kavel ontworpen. Hierdoor wordt het stratenpatroon afgemaakt en ontstaat een natuurlijke geluidsbuffer tussen het plein en de woonbuurt. Met zijn glooiende beweging creëert het volume ruimte naar de woningen aan de noordzijde, waardoor deze optimaal uitzicht behouden. Door de verdieping hier terug te leggen oogt het gebouw vriendelijk. De enkele laag sluit eveneens aan bij de schaal van het kinderdagverblijf in deze hoek. De buitenspeelplek van het kinderdagverblijf en peuteropvang is direct bereikbaar vanuit de groepsruimten. Het schoolplein is groen en uitdagend, gericht op verschillende vormen van sport en spel en afgestemd op de ontwikkelfasen van de kinderen.

subtiele accentuering van de verschillende gebruikers

Ook in de gevel kent het gebouw een driedeling. Het gevarieerde metselwerk op de begane grond zorgt voor een warme uitstraling. De gevel van de verdieping is bekleed met aluminium in een natuurlijke tint die aansluit op de baksteen uit de plint. Sprongen in de gevel voorkomen lange gevellengtes en borgen de gewenste kleinschaligheid. Een stevige dakrand zorgt voor afronding van het volume. Kleurenaccenten, metselwerken en luifels accentueren de entrees en de identiteit van de verschillende gebruikers op een subtiele manier.

opdrachtgever

Stichting Cambium

realisatie

2021