menu
Foto van IKC Het Festival in Zwolle

IKC Het Festival

Zwolle

ervaringsgericht kindcentrum

Integraal Kindcentrum (IKC) 'Het Festival' in de wijk Stadshagen in Zwolle is ontworpen vanuit een gezamenlijke gedachte over het kindcentrum.  ‘Welbevinden, leren en ervaren’ zijn de kernwoorden van de onderwijsvisie. De vorm van het gebouw, de materialen en uitstraling zijn een vertaling van die visie. ‘s Ochtends ligt het accent in het onderwijs op ‘leren door instructies’ en ‘s middags op ‘leren door doen en ervaren’.

concentratie en inspiratiezones

In de extra ruime lokalen zijn zones ontworpen voor het middagprogramma: gemarkeerd door een kleur, passend bij de vier thema’s: sport, kunst&cultuur, milieu en techniek. Deze kleuren zijn als kaders zichtbaar in de gangen en gevels. En vormen letterlijk etalages voor de werkstukken van de leerlingen. ’s Ochtends zitten de kinderen met hun rug naar deze zone, zodat ze zich goed kunnen concentreren. ’s Middags draaien ze zich om en gaan ze in deze zones aan de slag met projecten.


Vanuit de wens een centraal hart te realiseren, als een plek van ontmoeting tussen de verschillende gebruikers, is een kruisvormige plattegrond bedacht. In de poten van het gebouw vinden de school, het kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en ondersteunende functies een plek. Op het plein creëert de vorm van het gebouw op een logische manier speelplekken en groene ruimtes. 

aandacht voor energie

Speciale aandacht is geschonken aan een energiezuinig binnenklimaat, waarbij elke lokaal apart geventileerd, gekoeld en verwarmd kan worden. Het gebouw wordt verwarmd door de nabijgelegen houtsnippercentrale. Door deze duurzame manier van warmteopwekking hoeft er geen gebruik van gas te worden gemaakt.

De school wordt in twee fases gebouwd, rekening houdend met de groeicurve van de wijk.

opdrachtgever

Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio

realisatie

2013