menu
Foto van Charlemagne College Eijkhagen  in Landgraaf

Charlemagne College Eijkhagen

Landgraaf

Temidden van een groen en glooiend landschap ontwerpen we de nieuwbouw van het Charlemagne College in Landgraaf. Locatie Eijkhagen biedt tweetalig vwo, havo en vmbo-tl aan meer dan 1.400 leerlingen. De huidige huisvesting uit de jaren zeventig voldoet technisch niet meer. Onderzoek toont dat met oog op levensduur en de aansluiting op toekomstbestendig onderwijs, nieuwbouw de voorkeur heeft boven renovatie. De nieuwbouw van zo’n 10.000 m² realiseren we deels op de sportvelden naast de bestaande school. Hierdoor is tijdens de bouw geen tijdelijke huisvesting nodig. Na oplevering wordt het oude gebouw gesloopt. De ruimte die hiermee vrijkomt richten we in als een landschappelijk schoolplein met plek voor buitensport. Naast het ontwerp van de onderwijs- en sportvoorziening plus buitenterrein verzorgen we ook het interieur- en inrichtingsplan. Kortom: een maximaal integrale opgave!

sterke onderlinge relaties

Het (bewegings)onderwijs van Eijkhagen krijgt optimaal vorm in een drielaags gebouw met een open uitstraling. Een levendig traplandschap in het hart van de school is de verbindende schakel tussen de verschillende vakomgevingen, kantines en sport. Die onderlinge relaties versterken we met lange zichtlijnen en doorzichten tussen ruimtes en verdiepingen. Als rustige overgangen tussen de clusters bedachten we ‘intermezzo’s’. Deze tussenruimtes bieden plek aan de vele kunstuitingen van de leerlingen of geborgen nisjes om je even in terug te trekken. Het houten plafond uit de oude gymzalen krijgt er als sfeervolle muurbekleding een tweede leven.

natuurlijk licht in alle ruimtes

Ook contact met buiten speelt een belangrijke rol in het ontwerp. Door de grote gevelopeningen voel je overal in de school de relatie met de groene omgeving en vullen de ruimtes zich met daglicht. Met een speelse knik ter hoogte van de entree reageert de gevel op de bestaande bomen op het terrein.

energieneutrale en toekomstbestendige nieuwbouw

Ons duurzame en toekomstbestendige ontwerp ondersteunt het motto van Eijkhagen: ‘Create your future’. We houden rekening met wisselende leerlingaantallen door de mogelijkheid tot het flexibel aan- of afbouwen van lokalen. Ruim 1450 pv-panelen, optimale isolatie, een warmtepomp en CO² gestuurde balansventilatie met warmteterugwinning maken de nieuwe huisvesting niet alleen energieneutraal, maar ook heel comfortabel. De energiebesparende maatregelen zorgen samen met de hoogwaardige en onderhoudsvriendelijke materialen bovendien voor aanzienlijk gunstiger exploitatielasten dan in de oude situatie. 

opdrachtgever

Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg (svo|pl)

realisatie

in uitvoer