menu
Foto van Capellen Campus in Zwolle

Capellen Campus

Zwolle

De Capellen Campus wordt een groene en inspirerende leer- en ontwikkelomgeving waar iedereen zich thuis voelt en met trots naar school en aan het werk gaat! Het integrale ontwerp in de Zwolse wijk Holtenbroek richt zich sterk op de gezondheid van de gebruikers, duurzame energieopwekking en het versterken van de biodiversiteit in de omgeving.

gezonde leer- en ontwikkelomgeving

De ambities voor een uiterst duurzame, circulaire en energiezuinige campus hebben we vertaald naar een compact drielaags gebouw. Tijdens het ontwerpproces is veel aandacht uitgegaan naar zonoriëntatie en het binnenklimaat. De knikken in de gevel en kleine overstekken beperken de opwarming in het gebouw. Een luifel voorzien van zonnepanelen zorgt voor beschaduwing van de leerlingen en docenten op het grote dakterras. Een open aula maakt de constructieve, houten kern zichtbaar over drie verdiepingen. Het hout geeft warmte en sfeer aan het interieur, draagt bij aan een goede akoestiek en slaat grote hoeveelheden CO2 op.

elk onderwijsconcept een eigen domein

Capellen Campus biedt drie onderwijsconcepten. In de nieuwbouw krijgen deze een eigen herkenbaar domein met flexibele les- en werkruimten passend bij de identiteit van het betreffende onderwijs. Lokalen met glazen puien, verschillende leerpleinen en een grote, open aula bieden ruimte voor geconcentreerd werken en spontane ontmoetingen. De multifunctionele aula in het hart van het gebouw verbindt de domeinen. De speelse tribune met terrassen en trappen is hier als een amfitheater gericht op het podium. Deze ligt direct achter de transparante gevel aan het plein zodat de school zich optimaal naar haar omgeving kan presenteren. Want talent mag gezien worden!

organische verbinding

Het  groene campusterrein met het buitenplein als verlengstuk van de aula fungeert eveneens als verbindend element. Het krijgt diverse plekken om te relaxen en te bewegen, afgescheiden door groene heuvels met zitelementen. Het organisch vormgegeven landschap is klimaatadaptief en ondersteunt de biodiversiteit in het gebied. Het groen rond en op het gebouw draagt op verschillende manieren bij aan het welbevinden van de leerlingen en docenten en verlaagt de hittestress in de wijk. 

gebouw voor de wijk

Capellen Campus vormt één van de entrees naar Holtenbroek. Verkeersveiligheid rondom de campus krijgt dan ook veel aandacht met gescheiden stromen voor auto’s en fietsers/voetgangers. De onderwijsvoorziening wil nadrukkelijk ook voor de buurt van toegevoegde waarde zijn. We ontwerpen de centrale aula met podium en keuken daarom afsluitbaar van de school. Dit geldt ook voor de sportzalen die eigen voorzieningen krijgen en een separate toegang aan het voorplein. Zo kunnen buurtbewoners er voor verschillende doeleinden gebruik van maken in avonduren en weekenden en wordt de nieuwe Capellen Campus een fijne plek voor de hele wijk!

De nieuwbouw komt op het sportveld naast het huidige verouderde schoolgebouw. Deze wordt na oplevering van de nieuwe campus gesloopt.

opdrachtgever

Openbaar Onderwijs Zwolle

realisatie

in uitvoer

Het ontwerp voor de nieuwbouw is de beste vertaling van het Campusconcept en de drie soorten onderwijs. Ik weet zeker dat we met deze school nog betere leerlingen gaan afleveren. 

directeur Tom Versteeg


Walter Frisart FOTOwerk