menu
Foto van Lassus Campus  in Zwolle

Lassus Campus

Zwolle

De Lassus Campus biedt een thuis aan Capellen Scholengemeenschap plus onderwijsroutes 10-14, Mens& en &Jij. In de nieuwbouw hebben de verschillende onderwijsconcepten een eigen herkenbaar domein met gevarieerde les- en werkruimten passend bij de identiteit van het betreffende onderwijs. Voor het tienercollege 10-14 en de vrije middelbare school Mens& zijn dat bijvoorbeeld kleinere instructielokalen en grotere, organisch gevormde leerpleinen. De plattegronden van Capellen Scholengemeenschap zijn gebaseerd op een meer klassikale opzet.

slimme constructie borgt kolomvrije aula

De multifunctionele aula verbindt de vier onderwijsdomeinen. De speelse tribune met terrassen en trappen is hier als een amfitheater gericht op het podium. Deze ligt direct achter de transparante gevel aan het plein zodat de Campus zich optimaal naar haar omgeving kan presenteren. In de oude huisvesting werd het zicht op het podium belemmerd door kolommen in de aula. In de nieuwbouw hebben we dit als ontwerpteam integraal opgelost met een ‘omgekeerde constructie’ waarbij de verdiepingsvloeren boven het schoolhart aan de dakconstructie hangen. De open aula maakt de constructieve, houten kern zichtbaar over drie verdiepingen. 

verbindend campusterrein

Ook het natuurinclusieve campusterrein fungeert als verbindend element. Om de smalle kavel optimaal in te zetten voor het totale programma en zoveel mogelijk buitenruimte te behouden, hebben we de sportvoorziening in het gebouw ingepast. Op de eerste verdieping, zodat alle scholen (ook) op de begane grond een eigen plek hebben. Deze compacte drielaagse opzet is bovendien gunstig voor de onderlinge relaties. 

maximale gebruiks- en toekomstwaarde

De nieuwbouw is duurzaam en toekomstbestendig. De campus is zowel zelfvoorzienend als technisch voorbereid op aansluiting op een toekomstig centraal warmtenet in de wijk. Het draagsysteem op een regelmatig stramien maakt de interne indeling heel flexibel. Ook toekomstige aanpassingen en uitbreiding zijn relatief eenvoudig, wat de gebruikswaarde maximaal ten goede komt. De remontabele gevel met geïntegreerde nestkasten is duurzaam opgebouwd uit onder andere click-brick en biocomposiet in natuurlijke kleuren. Knikken in de gevel geven eigenheid aan de verschillende onderwijsroutes in het gebouw en maken dat het geheel vriendelijk en minder groot oogt. De energieleverende luifel boven het grote dakterras op de kop van het gebouw geeft de campus ‘smoel’ richting de entree naar de wijk Holtenbroek.

gebouw voor de wijk

Een slimme zonering van het ontwerp maakt dat verschillende onderdelen, zoals de aula met podium en keukenvoorziening en de sportfaciliteiten, los van de school te gebruiken en te verhuren zijn. Op deze manier kan ook buurt volop gebruik maken van de Campus. Want de onderwijsvoorziening wil nadrukkelijk ook voor de wijk van toegevoegde waarde zijn.

opdrachtgever

Openbaar Onderwijs Zwolle (OOZ)

realisatie

2024

Het ontwerp voor de nieuwbouw is de beste vertaling van het Campusconcept en de drie soorten onderwijs. Ik weet zeker dat we met deze school nog betere leerlingen gaan afleveren. 

directeur Tom Versteeg


Walter Frisart FOTOwerk