menu
Foto van Appartementen Academiestraat in Harderwijk

Appartementen Academiestraat

Harderwijk

Samen met Van de Kolk heeft BDG Architecten een visie ontwikkeld voor de duurzame herontwikkeling van de voormalige bibliotheek aan de Academiestraat in Harderwijk; een bijzonder plekje in het hart van de vestingstad aan de Wolderwijd. We zien het vernieuwde gebouw als meer dan alleen een plek om te wonen. Het wordt een plek die ruimte biedt om te ontmoeten, te spelen en te ontspannen. Een plek met een echt buurtgevoel, waar jong en oud zich verbonden voelen. Een plek met een flexibel programma, nu en in de toekomst. Zorgvuldig passend in de traditie van het oude centrum.

eigentijdse vertaling van historische elementen

Ons ontwerp is gebaseerd op de drie verschillende oriëntaties van de locatie. De historische Academiestraat als belangrijke ontsluitingsroute van de binnenstad aan de zuidwestzijde. Aan de zuidoostzijde een intiem pleintje rondom de Ginkoboom en de groene oase van het Hortuspark aan de noordoostzijde. Om het plan in maat en schaal aansluiting te geven op zijn plek, hebben we het opgevat als twee bouwblokken met grote kappen. De straat-, plein- en parkzijde geven we ieder op eigen wijze vorm met herkenbare elementen gebaseerd op de historie van de oude Hanzestad. Kenmerkende ingrediënten als variatie aan bouwhoogtes, dakvormen, raamopeningen, dakkapellen en gedetailleerde gevels vertalen wij op eigentijdse wijze in het nieuwe gebouw. Als ludieke verwijzing is zelfs de Harderwijkse vlag opgenomen als reliëf in de gevel. De begane grond bestaat grotendeels uit een transparante en bakstenen plint. Door de grote gevelopeningen wordt verbinding gemaakt met de omgeving, maar ontstaat ook een stevige basis in de stedelijke context van de binnenstad.

jong en oud komen en wonen samen

De publieke plint biedt kansen voor een horecaconcept met sociale grondslag. In een ruimtelijke en ongedwongen opzet ontmoeten inwoners van Harderwijk en omgeving elkaar en genieten van (lokale) producten bereid door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook flexwerkers uit de buurt vinden hier een fijne werkplek. In ons plan willen wij aansluiting maken met het Marius van Dokkum Museum. Een ondergrondse verbinding tussen het stadsmuseum en het nieuwe ontvangstdeel aan het Hortuspark maakt een glimp van de expositie vanaf de straat zichtbaar. Op de verdiepingen komt een mix aan betaalbare sociale huurappartementen. Een ruim aanbod dat zowel starters als senioren aanspreekt én met de mogelijkheid voor een VVE+ waarin jonge en oudere bewoners gezamenlijk participeren. De woningen zijn gesitueerd rondom een collectieve binnentuin. Samen met geïntegreerde nestkasten en insectenhotels ondersteunen we de biodiversiteit en verminderen de hittestress in de Harderwijkse binnenstad.

herbruikbare materialen oogsten

Het bestaande gebouw biedt veel aanknopingspunten voor hergebruik van materialen in het nieuwe ontwerp, zoals hout, deuren en kozijnen en de staalconstructie. Daarnaast gebruiken we de bestaande fundering en betonvloer. Materiaal dat niet we ter plekke kunnen benutten, wordt geoogst, voorzien van een paspoort en aangeboden via een digitaal portaal. Door het toepassen van duurzame energie, goede isolatie, ventilatie en gasloos bouwen, reduceren we met ons ontwerp meer dan 45% van de CO2 ten opzichte van de huidige situatie.