menu
Foto van Aeres Hogeschool (Christelijk Agrarische Hogeschool) in Dronten
duurzaamheid

Aeres Hogeschool (Christelijk Agrarische Hogeschool)

Dronten

Aeres Hogeschool Dronten (voorheen CAH Vilentum) is een hbo-instelling voor onderwijs in de agrarische sector, met aandacht voor management, dieren, voedsel en groene ruimte. Voor de huisvesting van haar studenten en docenten, wilde Aeres een nieuw onderwijsgebouw laten ontwerpen. De hogeschool heeft welzijn, duurzaamheid, maatschappelijk ondernemen en internationale oriëntatie hoog in het vaandel staan. Het ontwerp moest daarom op deze elementen aansluiten en bovendien de zichtbaarheid en herkenbaarheid van de onderwijsinstelling vergroten.

met de klas in een kas

We hebben ons gericht op twee belangrijke uitgangspunten: enerzijds het ontwerpen van een gebouw dat past bij het type onderwijs en de achterliggende visie van de onderwijsinstelling. Anderzijds het maken van een uiterst duurzaam gebouw. De kracht van het ontwerp zit in de integratie van beide uitgangspunten: door het hele gebouw in een zestien meter hoge glazen kas te plaatsen, past het gebouw niet alleen bij het type onderwijs dat er wordt gegeven, maar bespaart het ook energieverbruik en exploitatiekosten. 

extra gebruiksruimte voor ontmoeting

Daarnaast levert de ruimte tussen het feitelijke onderwijsgebouw en de kasruimte extra gebruiksruimte op voor docenten en studenten. Daarmee hebben we ingespeeld op de behoefte van de studenten. Aangezien Dronten geen studentenstad is, maar veel studenten wel op de campus wonen, vinden ze het belangrijk om elkaar op een informele manier te ontmoeten voor spontane gesprekken, debatten of feesten. Ons ontwerp voorziet daarin.

natuurlijk duurzame oplossingen

Al vanaf het begin werkten we met Cauberg Huygen (bouwfysisch adviseur) en Nobutec  (adviseur in kassenbouw) samen aan een integraal ontwerp, waarbij architectuur, duurzaamheid en techniek op een vanzelfsprekende manier worden geïntegreerd. Met als resultaat: een gebouw dat wordt verwarmd èn gekoeld door de zon, een goede luchtcirculatie kent en regenwater opvangt voor gebruik.

nominatie en publicatie 

Met dit innovatieve ontwerp is BDG Architecten genomineerd voor de Arc12 Award. Bekijk dit nominatiefilmpje om te ontdekken waarom. Hoe onze gezamenlijk ontworpen installaties duurzame en kostenbesparende voordelen oplevert, kunt u in het informatiefilmpje zien en in het artikel van De Ingenieur lezen.    

uit haar kas gegroeid

Het schoolgebouw is in 2012 in gebruik genomen. De afgelopen jaren is de faculteit in Dronten sterk gegroeid. Om de toenemende behoefte aan ruimte voor onderwijs, samenwerking en ontmoeting te faciliteren ontwerpen wij volgens hetzelfde (energetische) concept een uitbreiding op de bestaande bouw. Hiervoor wordt de kasgevel deels verplaatst en uitgebreid. Loopbruggen verbinden de twee gebouwen. De onderwijsruimten monden uit op groene dakterrassen. Dé plek waar studenten samenkomen. Want volgens directeur Jolanda Berntsen is Aeres Hogeschool Dronten niet alleen een prachtig overzicht van alle duurzame ontwikkelingen in de landbouw/voedingsbranche, maar ook een speeltuin waarin studenten elkaar ontmoeten en samen leren en experimenteren. Bekijk onderstaand de digitale rondleiding door de nieuwbouw.

opdrachtgever

Aeres Groep

realisatie

2012. De uitbreiding is in 2022 opgeleverd.Aeres Hogeschool Dronten is niet alleen een prachtig overzicht van alle duurzame ontwikkelingen in de landbouw/voedingsbranche, maar ook een speeltuin waarin studenten elkaar ontmoeten en samen leren en experimenteren.

Jolanda Berntsen, directeur Aeres Hogeschool Dronten