menu
 Innovatief BDG-ontwerp in top 15 meest energiezuinige scholen

Innovatief BDG-ontwerp in top 15 meest energiezuinige scholen

12.06.15

Uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties komt de, door BDG Architecten ontworpen,  CAH Vilentum in Dronten als één van de 15 meest energiezuinige scholen naar voren.

inspirerende voorbeelden en energiezuinig bouwen

Vooruitlopend op de energiedoelen van de overheid, waarbij vanaf 2020 alle nieuwbouw (bijna) energieneutraal moet zijn, zijn de energieprestaties in het Bouwbesluit 2015 al behoorlijk aangescherpt. Om partijen te laten zien op welke manieren deze doelen gerealiseerd kunnen worden, heeft de rijksoverheid een inventarisatie gemaakt van schoolgebouwen die al voldoen aan de eisen van 2015.

Deze inventarisatie heeft geresulteerd in een top 15 van de meest energiezuinige schoolgebouwen in Nederland die voor 2015 zijn gerealiseerd. In deze top 15 staat ook de CAH Vilentum in Dronten, een ontwerp van BDG Architecten.

school in een reuzenkas

Met het bijzondere concept, een school in een reuzenkas, heeft het CAH Dronten een 13e plek weten te krijgen. Het concept voor de school is in samenwerking met diverse adviseurs (o.a. uit de kassenbouw) al tijdens de architectenselectie in 2008 bedacht om het klimaat in de kas te beheersen en maximale voordelen ten aanzien van duurzaamheid te realiseren. Door de glazen kas was het mogelijk om het energiegebruik en de onderhoudskosten van het gebouw aanzienlijk terug te brengen.

Tot de maatregelen behoren o.a. warmte- en koudeopslag in de bodem, het opwekken van gebruiksenergie via PV-cellen die in het kasdek zijn opgenomen en het gebruik van verantwoorde materialen.

Door deze maatregelen heeft de school een gerealiseerde EPC-waarde van 0.52, die extreem laag is (in 2012 is dit 50% onder de norm). BDG Architecten laat hiermee zien vooruitstrevend te zijn op het gebied van duurzaamheid en energiezuinig bouwen.