menu
FLITS - BDG ziet kansen voor bestaande constructies

FLITS - BDG ziet kansen voor bestaande constructies

06.02.20

Het is de week van de circulaire economie. Circulair bouwen is hierin een belangrijke schakel, met als ultiem doel dat geen enkele grondstof verloren gaat. Om dit te bereiken, is een complete transitie van de economie nodig; van zoveel mogelijk consumeren en daarmee vernieuwen van producten, moeten we naar een systeem waarin alle grondstoffen zolang mogelijk in de keten blijven en afval weer grondstof wordt.

kringlopen sluiten

Als architecten kunnen we de kringlopen op meerdere niveaus sluiten. Daarom leggen we al onze ontwerpen langs een duurzaamheidsmeetlat. Door circulaire thema’s consequent volgens een stappenplan in onze ontwerpen te integreren, willen we integraal bijdragen aan een vermindering van de milieubelasting. 

gebouw als grondstoffenbron

Als we zuinig willen omgaan met onze bronnen, is het logisch dat we ook onderzoeken welke kansen bestaande gebouwen bieden. Niet alleen vanuit circulair oogpunt – zonder sloop immers geen afval – maar ook vanwege hun historische of sociale waarde. Wanneer een gebouw functioneel niet meer voldoet, kan de constructie mogelijk opnieuw ingezet worden. ​Daarom verkennen we bij sloop- en nieuwbouw de potentie voor hergebruik en adviseren we onze opdrachtgevers over de opties en consequenties op de korte en lange termijn. Zo kunnen zij een weloverwogen keuze maken passend bij hun behoefte, visie en budget.  

functionele vmbo-voorziening op bestaande structuren

Als uitgangspunt bij renovatie of vernieuwbouw kijken we naar de perspectieven die het originele ontwerp biedt. Vaak kunnen we met eenvoudige ingrepen de bestaande kwaliteiten van een gebouw versterken of als basis gebruiken voor uitbreiding. Met onze visie op de renovatie van het Wellant College in Dordrecht overtuigden we onze opdrachtgever voor het behoud van de constructie van beide oorspronkelijke onderwijsgebouwen uit de jaren 80. Krachtige kwaliteiten als de draagstructuur zetten we in als fundament voor de vernieuwde school met sporthal. Hiermee bouwen we op een verantwoorde manier mee aan een inspirerende campus voor modern groenonderwijs en besparen we op de realisatiekosten. Dit biedt kansen voor een duurzame kasconstructie rondom de bestaande aula. De multifunctionele 'orangerie' die hierdoor ontstaat is inzetbaar voor tal van (onderwijs)activiteiten.

verduurzaming naoorlogse schoolgebouwen

In Nederland staan veel schoolbesturen de komende jaren voor de opgave van verduurzaming van hun naoorlogse schoolgebouw in een gezonde en stimulerende leeromgeving. Een omgeving die ook ruimtelijk is toegerust op het hedendaagse onderwijs én het onderwijs van de toekomst. Een gebouw dat de kwaliteiten van de omgeving versterkt en de moeite waard is om lang te laten staan. Wij zetten onze creativiteit, kennis en ervaring graag in bij deze uitdaging!

deel dit artikel