menu
BDG Architecten wint selectie kindcentrum De Kroevendonk

BDG Architecten wint selectie kindcentrum De Kroevendonk

01.10.20

BDG Architecten heeft de opdracht verworven voor het ontwerp van de inclusieve huisvesting voor IKC De Kroevendonk in Roosendaal. Een open kindcentrum waar alle kinderen welkom zijn. Een warme plek waar onderwijs en zorg hand in hand gaan. Dit inclusieve denken en handelen is sterk verankerd bij alle kernpartners van het kindcentrum. Samen met deze partners gaan we onze visie verder concretiseren, waarbij we natuurlijk ook de kinderen nauw betrekken. Hun wensen? Een pannakooi, hout in de gevel en meer buitenles!

veel daglicht zonder zonlast

In ons ontwerp is het welbevinden van de gebruikers leidend. Veel daglicht, maar zonder de ‘zonlast’ bereiken we onder andere met een transparante gevel op het noorden. We gaan op zoek naar de mogelijkheden voor overstekken en de strategische aanplant van bomen als passieve oplossingen voor natuurlijke schaduw in en rond het gebouw. Ook wordt De Kroevendonk een leesbaar kindcentrum. Ter ondersteuning van de oriëntatie voegen we grafische elementen zoals duidelijke pictogrammen toe en we besteden extra aandacht aan de tactiliteit per vertrek. Ofwel: hoe voelen de gebruikte materialen aan?

vriendelijk kindcentrum rond centraal hart

In onze visie hebben we de wens voor een kruisvormige plattegrond met eigen domeinen, diverse buitenplekken en een centraal hart optimaal vertaald. De leerpleinen voegen zich makkelijk naar de activiteiten en de verkeersruimte is multifunctioneel te gebruiken. We hebben het gebouw zodanig op het kavel gepositioneerd dat er een rustige zone ontstaat richting de omliggende woningen. Voor de uitstraling zetten we in op een sterke aansluiting met het landschap.

positieve impuls naar de wijk

Bij De Kroevendonk staat de zorg voor elkaar hoog in het vaandel. Dat beperkt zich niet tot de visie op onderwijs en kinderopvang. Ook naar de buurt wil het kindcentrum een positieve impuls zijn: "De Kroevendonk is er voor de wijk en de wijk is er voor De Kroevendonk". Gebouw en buitenruimte zijn dan ook beschikbaar voor naschoolse activiteiten en gebruik door buurtbewoners. Met de recente aanleg van een tiny forest op de naastgelegen groenstrook is hiervoor een eerste stap gezet, die wij doortrekken naar de totale ontwerpopgave. De buitenruimte zien we in aansluiting op het tiny forest als een ‘Kroevendonkpark’ met plek voor dieren, een ontdektuin én het door de kinderen gewenste buitenonderwijs.

deel dit artikel