menu
BDG Architecten gaat circulair

BDG Architecten gaat circulair

18.01.18

BDG Architecten heeft vandaag het ‘Manifest Circulaire Architectuur’ ondertekend. Wij zijn ervan overtuigd dat we door de ontwikkeling van circulaire gebouwen kunnen bijdragen aan de verbetering van sociale, economische en ecologische waarden in de samenleving. Daarom zetten wij onze creativiteit, kennis en ervaring in om een gezonde omgeving voor mens, dier en milieu te creëren. Want wij voelen ons verantwoordelijk om samen een duurzame en leefbare wereld te bieden aan huidige en toekomstige generaties. 

Wij onderkennen het effect van de gebouwde omgeving op het milieu en de milieubelasting van de bouwsector. We staan voor minimalisering van milieubelasting en integreren dit gedachtengoed zowel in onze architectonische projecten, als in de werkwijze die we hanteren binnen het bureau. Circulair bouwen kan de materiaal- en energiebehoefte van de bouwsector ingrijpend verminderen: door materiaalketens te sluiten, hoeft geen enkele grondstof meer verloren te gaan. 

Om te kunnen bijdragen aan een circulaire economie is het voor ons belangrijk dat alle partijen, van opdrachtgever tot aannemer, de relevantie van circulair bouwen onderkennen. Daarom werken we nauw samen met mensen die dezelfde doelen nastreven als wijzelf: samen toewerken naar een duurzame en circulaire leefomgeving. Afhankelijk van de ambities binnen de projecten, voeden en inspireren wij onze opdrachtgevers om circulair te bouwen.

Het ‘Manifest Circulaire Architectuur’, opgesteld door de BNA, beschrijft vijf circulaire ontwerpprincipes die we als architect in de ontwerppraktijk kunnen toepassen om bij te dragen aan een circulaire economie. BDG Architecten omarmt deze basisprincipes.  In het manifest en in onze flits lees je hoe we daar onze eigen invulling aan geven. Wil je meer weten over dit initiatief van de BNA? Kijk dan hier