menu

zorg

Bureau

verbinding met de maatschappij

Wat ons betreft heeft de zorg een duidelijke plek in de maatschappij. Want zorg gaat iedereen aan. We hebben allemaal wel een opa of moeder in een verzorging- of verpleegtehuis. En er komt een tijd dat ook wij zorghulp nodig hebben. Daar denken we bij BDG Architecten over na: hoe zou ik zelf later willen wonen als ik zorg nodig heb? In een woon- zorgcentrum waar we zelf keuzes kunnen maken en de nabijheid van onze verzorgers, familie en buren ervaren. Hoe mooi zou het zijn wanneer een zorginstantie dichtbij een basisschool ligt en de BSO is gehuisvest in het zorgcomplex? Door op een stedenbouwkundige manier naar de wijk te kijken, onderzoeken we de mogelijkheden waarmee we het contact met buren en wijkbewoners activeren.

zintuiglijk ontwerpen

We zijn bij BDG Architecten groot voorstander van zintuiglijk ontwerpen: wanneer we de buitenwereld naar binnen brengen en bewoners van zorg- en welzijnsinstellingen de natuur kunnen zien, voelen, proeven, horen en ruiken, draagt dat bij aan hun ontspanning en zelfs genezing. Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat (zicht op) groen, licht, frisse lucht en goede akoestiek effect hebben op het lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevinden. Daarom onderzoeken wij voortdurend hoe we een prettige, gezonde en veilige omgeving kunnen creëren die ondersteunt in gezondheid, herstel van ziektes stimuleert en het geluksgevoel bevordert.

woonvarianten voor de oude dag

Een verpleeghuis is vaak pas een optie wanneer het echt niet anders kan. Voor de groep die tussen zelfstandig thuis en verpleeghuis valt, zijn te weinig woningen geschikt om oud in te worden. Daarom bedenken we alternatieven: in levensloopbestendige woningen is het bijvoorbeeld mogelijk om woon- en slaapruimtes aan te passen aan een nieuwe levensfase. Kangaroewoningen scheppen mogelijkheden voor senioren om zelfstandig bij familie te wonen en mantelzorg te ontvangen. En Samen-onder-één-dakwoningen laten starters boven ouderen wonen, zodat verschillende generaties elkaar kunnen helpen. Kortom: we spelen in op de ontwikkelingen in de maatschappij en de zorg. 

zorg in een kas

Ook putten we uit onze eigen ervaring. Zo kunnen we het kasconcept, dat we in 2012 hebben bedacht voor de Aeres Hogeschool in Dronten, ook toepassen op zorginstellingen. Door een kas over een woongebouw te plaatsen, creëren we een beschutte ruimte waarin bewoners zich buiten voelen. We zijn ervan overtuigd dat het vele daglicht, de geur van de seizoenen, het geluid van de vogels en het voelen en proeven van de planten een positief effect hebben op het gemoed van de bewoners en de zorgmedewerkers. Bovendien stimuleert de overdekte tuin de bewoners om elkaar op te zoeken of met hun bezoek gezamenlijke activiteiten te doen. Ook in de winter.

aangenaam binnenklimaat

Door een tuinbouwkas als een ‘regenjas’ over een verzorgingstehuis te bouwen, ontstaat een mix van binnen- en buitenruimte met een prettig leefklimaat. De overdekte tuin maakt het mogelijk om zelfstandig een stukje te wandelen, jeu de boules te spelen of op een bankje naar de vogels te kijken. Ook als het slecht weer is. De frisse lucht komt in twee fases het gebouw binnen. Eerst komt de buitenlucht via dak- en gevelramen de kas binnen. Daar wordt het een beetje opgewarmd door de zon. Vervolgens stroomt die opgewarmde frisse lucht, via de ramen en roosters van het zorggebouw, naar de centrale ruimtes en appartementen. Dat voorkomt tocht en scheelt stookkosten. 

duurzaam en kostenbesparend

Door de isolerende en beschermende eigenschappen van de kas kan het hoofdgebouw goedkoper worden uitgevoerd, omdat het niet waterdicht hoeft te zijn. De besparing van gevelmaterialen levert een bedrag op waarmee de glazen kas kan worden bekostigd. Dus dit kasconcept is even goedkoop of duur als een ‘gewoon’ zorggebouw. Met extra zonnepanelen kan het gebouw zelfs zelfvoorzienend worden. Waarmee je ook nog bespaart op de energiekosten. Maar dat is niet het enige. Investeren in een groen gezondheidsbevorderend gebouw leidt uiteindelijk tot besparing op zorgkosten voor bewoners en ziekteverzuim bij personeel. En daar zit de grootste winst.