menu

zorg

Bureau

verbinding met de maatschappij

We hebben allemaal wel een opa of moeder in een verzorging- of verpleegtehuis. En er komt een tijd dat ook wij zorghulp nodig hebben. Daar denken we bij BDG Architecten over na: hoe zou ik zelf later willen wonen als ik zorg nodig heb? In een woon- zorgcentrum waar we zelf keuzes kunnen maken en de nabijheid van onze verzorgers, familie en buren ervaren. Hoe mooi zou het zijn wanneer een zorginstantie dichtbij een basisschool ligt en de BSO is gehuisvest in het zorgcomplex? Door op een stedenbouwkundige manier naar de wijk te kijken, onderzoeken we de mogelijkheden waarmee we contact met buren en wijkbewoners activeren.

zintuiglijk ontwerpen

We zijn bij BDG Architecten groot voorstander van zintuiglijk ontwerpen: wanneer we de buitenwereld naar binnen brengen en bewoners van zorg- en welzijnsinstellingen de natuur kunnen zien, voelen, proeven, horen en ruiken, draagt dat bij aan hun ontspanning en zelfs genezing. Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat (zicht op) groen, licht, frisse lucht en goede akoestiek effect hebben op het lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevinden. Daarom onderzoeken wij voortdurend hoe we een prettige, gezonde en veilige omgeving kunnen creëren die ondersteunt in gezondheid, herstel van ziektes stimuleert en het geluksgevoel bevordert. 

zorg in een kas

BDG Architecten heeft een nieuwe oplossing voor zorghuisvesting bedacht. Door een tuinbouwkas als een ‘regenjas’ over een verzorgingstehuis te bouwen, zoals bij de Aeres Hogeschool in Dronten, ontstaat een overdekte tuin met een prettig leefklimaat. Bewoners kunnen er zelfstandig een stukje wandelen, jeu de boules spelen of naar de vogels kijken. Ook in de winter. We zijn ervan overtuigd dat het vele daglicht, de geur van de seizoenen en natuurgeluiden een positief effect hebben op het gemoed van de bewoners en de zorgmedewerkers. In die zin durven we wel te stellen dat investeren in een groen gezondheidsbevorderend gebouw uiteindelijk leidt tot besparing op zorgkosten voor bewoners en ziekteverzuim bij personeel. 

woonvarianten voor de oude dag

Een verpleeghuis is vaak pas een optie wanneer het echt niet anders kan. Voor de groep die tussen zelfstandig thuis en verpleeghuis valt, zijn te weinig woningen geschikt om oud in te worden. Daarom bedenken we alternatieven: in levensloopbestendige woningen is het bijvoorbeeld mogelijk om woon- en slaapruimtes aan te passen aan een nieuwe levensfase. Kangaroewoningen scheppen mogelijkheden voor senioren om zelfstandig bij familie te wonen en mantelzorg te ontvangen. En Samen-onder-één-dakwoningen laten starters boven ouderen wonen, zodat verschillende generaties elkaar kunnen helpen. Kortom: we spelen in op de ontwikkelingen in de maatschappij en de zorg.