menu

Transformeren

Bureau

Het transformeren van bestaande wijken en gebouwen tot eigentijdse woon-, werk- en leefomgevingen is een actuele opgave die past bij onze duurzame ontwerpvisie.

Zo hebben we recent onder meer plannen voor de herstructurering van de Vogelbuurt te Vaassen, de Adelbuurt te Zwolle en de Julianastraat te Haaksbergen ontworpen. Rode draad bij onze herstructureringsplannen is het verbeteren van de woonkwaliteit, de duurzaamheid en de relatie tussen de woningen en de openbare ruimte. Door vanaf het begin actief de huidige bewoners te betrekken ontstaat er meer draagvlak voor de nieuwe ontwikkelingen en verlopen processen soepeler. BDG Architecten verbindt daarbij de belangen van de opdrachtgever, de gemeente, de uitvoerende aannemer en de bewoners.

Ook bestaande gebouwen worden meer en meer gerevitaliseerd, herbestemd en hergebruikt. Een mooi voorbeeld daarvan is het duurzame hergebruik van een voormalige fabriekshal Dikkers in Hengelo. BDG Architecten heeft een eigentijds ontwerp gemaakt, waarin appartementen en winkels worden ondergebracht met behoud van de industriële kwaliteiten uit het verleden. 

Voor het Prins Claus Conservatorium in Groningen maakt BDG Architecten een herkenbare en sfeervolle muziekomgeving die midden in de samenleving staat mogelijk. Onze ontwerpen zijn bij uitstek maatwerk en passen op hun plek en bij de bewoners of gebruikers ervan.

Ook voor onze eigen werkomgeving hebben we onze bestaande huisvesting getransformeerd tot een inspirerende werkomgeving waarin diverse bouwgerelateerde bedrijven intrek nemen. Het karakteristieke gebouw aan de Grote Voort in Zwolle krijgt hiermee een nieuw leven als ‘de Biljartfabriek’ en wordt een plek voor ontmoeting, inspiratie en ondernemen.