menu

Over ons

Bureau

Het team van BDG Architecten staat onder de dagelijkse leiding van eigenaar / architect Wilco Scheffer. Met een enthousiaste groep professionals wordt gewerkt aan projecten in een ateliervorm, waarbij samenwerking en kennisdeling centraal staat.

Het gebruik van een gebouw of omgeving is altijd het uitgangspunt. Architecten hebben de taak maatschappelijke behoeftes te signaleren en die ruimtelijk te vertalen. BDG Architecten is aldoor bezig met het doorontwikkelen van ideeën. Met hoe het nog slimmer, beter en efficiënter kan. Een voorbeeld daarvan is de Aeres Hogeschool in Dronten, waarbij we een kas als een stolp over de school plaatsten. Het resultaat is veel extra verblijfsruimte binnen het bestaande budget en ook nog eens een verlaging van energie- en onderhoudskosten. Een volgende stap is om dit kasconcept toe te passen bij de bouw van zorginstellingen. Ook in die sector is nog veel te winnen als het gaat om een duurzame healing environment.

We zijn er trots op dat we bijzondere opdrachtgevers aantrekken die ons in staat stellen om bijzondere projecten te realiseren. We kunnen geen goed gebouw maken zonder goede opdrachtgever die het proces ondersteunt en kritische vragen stelt. Dat scherpt het denken.

Wat BDG Architecten daar tegenover stelt, is het vinden van een specifiek antwoord op een specifieke vraag of visie. Of dat voor een onderwijsgebouw, brandweerkazerne of stadsvernieuwing is maakt niet uit.
De vertaling van visie naar ontwerp begint altijd met aandachtig luisteren en met de intentie om echt sámen een gebouw te willen maken. Hoe complexer de opgave, hoe meer tegenstelde meningen. Het is de kunst die te overbruggen. Om schaalniveaus met elkaar te verbinden: diverse gebruikers, visie en architectuur, gebouw en landschap.

Wie voor BDG Architecten kiest, kiest voor een zekere eenvoud en tijdloosheid. Alle gebouwen ademen die sfeer. We besteden veel tijd aan een logische organisatie, waarbij welbevinden extreem belangrijk is. We noemen dat sociale duurzaamheid. Mensen oefenen graag zelf invloed uit op hun omgeving. Een mooi compliment van een gebruiker: “Het prettigst is dat de architect zei dat een gebouw vooral duurzaam is als je er goed in kunt werken. Het moet wel weer veertig jaar mee!”


 

 

profiel

BDG Architecten ontwerpt op het snijvlak van architectuur, stedenbouw en landschap. Juist op het raakvlak van disciplines zijn de meest inventieve oplossingen te vinden. We hanteren een onderzoekende ontwerpbenadering en streven naar innovatieve, duurzame en creatieve antwoorden op de gestelde opgaven.

We werken op alle schaalniveaus aan een breed palet van typologieën binnen een variërende context. We staan voor ontwerpen met een subtiele en verfijnde eenvoud. Ontwerpen die passen op hun plek en slim georganiseerd zijn. Duurzame en tijdloze architectuur die lang meegaat.

We zijn continue op zoek naar de toegevoegde waarde van onze architectuur en onze rol als architect. De mensen voor wie en met wie we samenwerken nemen we mee in onze zoektocht. Samen bereiken we het maximale resultaat.