menu
Foto van Woningen Werkerbrink  in Zwolle

Woningen Werkerbrink 

Zwolle

Centraal in Werkerbrink ligt een groene zone (de brink) waaromheen wij een rijk en gevarieerd beeld aan grondgebonden woningen hebben ontworpen. Het betreft hier zowel rijwoningen in verschillende lengtes als tweekappers en patiowoningen. 

De woningen aan de randen zijn ontworpen als stevige, stoere volumes welke refereren aan de bonkige villa’s in een jaren 30 wijk in Zwolle. Deze grote villa’s zijn solide volumes welke naast elkaar staan. Ze zijn opgebouwd uit een eenvoudig hoofdvolume met een eenvoudige toevoeging / uitbouw. De woningen in Werkerbrink nemen deze kenmerken over en vormen zo per blok een solitair volume welke gezamenlijk rond de brink staan.

De kenmerkende details van de jaren 30 stijl, zoals erkers, sterke gootdetails en steile kap zijn opgenomen in het plan. De volumes hebben een scherpe gootlijn en de erkers zijn op twee manieren in het plan verwerkt. Deze zijn deels vastgelegd om een gevarieerd straatbeeld te verkrijgen en deels zijn deze als optie meegenomen, waardoor ze door de bewoners zelf gekozen konden worden. Zo ontstaat een rijk en divers beeld. Er zijn in het plan drie verschillende kleursorteringen metselwerk gebruik, welke familie van elkaar zijn. De diverse rijen en tweekappers hebben elk een eigen kleursortering waardoor de uitstraling als losse volumes wordt versterkt. Het verkregen beeld is hierdoor niet versnipperd, maar werkt samen over het geheel.

Op de Brink zijn er een unieke woningen ontworpen. In het oorpronkelijke stedenbouwkundige plan was hier voorzien in verschillende rijwoningen met privétuin. Voor deze plek hebben wij een nieuw type woning geïntroduceerd in de vorm van patiowoningen. Deze hebben een woonprogramma wat volledig op begane grond is gelegen eventueel aangevuld met een opbouw op de verdieping. De private buitenruimte is binnen de woning opgenomen. Door deze organisatie zijn de woningen onder andere geschikt voor medioren en senioren.

De patiowoningen zijn in 5 blokken met ieder 6 woningen als losse volumes op de Brink geplaatst. Door de zorgvuldige positionering i.c.m. de afgeronde vormen ontstaat er een mooie collectieve groene ruimte waarmee de Brink een echt park wordt. Dit park geeft meerwaarde voor zowel de bewoners van de Brink als de bewoners rondom in de randen. Het resultaat is een duidelijk herkenbare rand rondom de brink de zachte groene zone met de patiowoningen wordt hierdoor omkaderd.

opdrachtgever

Ontwikkelingscombinatie Stadshagen (OCS) / Deltawonen / Salverda

realisatie

2014