menu
Foto van Woningen Ebbingekwartier in Groningen

Woningen Ebbingekwartier

Groningen

Het Ebbingekwartier, ook wel CiBoGa-terrein, is een bijzonder woongebied in Groningen. Het komt namelijk niet vaak voor dat er aan de rand van een historisch stadscentrum nieuwe woningen worden gebouwd. Op loopafstand van de binnenstad in een vriendelijke, autoluwe omgeving biedt deze nieuwe ontwikkeling een grote diversiteit aan woningen.

Het voormalig CiBoGa-terrein kenmerkt zich door het industriële karakter. Een aantal kenmerken zoals een voormalige schoorsteen en een wachtershuisje zijn opgenomen in de stedenbouwkundige plannen van het nieuwe woongebied. Deelplan 6 is opgebouwd uit gesloten woonblokken welke als ‘schotsen’ in de situatie zijn geplaatst. Aan de zuidzijde sluit het plan aan op de historische route, die verschillende monumenten met elkaar verbindt.

Binnen de drie bouwblokken is een diversiteit aan woontypen opgenomen: stadsvilla’s, appartementen, eengezinswoningen en starterswoningen vormen het programma. Alle woningen zijn rondom naar de straat georiënteerd waarbij er zorgvuldige overgangen zijn gemaakt van privé naar openbaar. Iedere woning heeft een eigen stoep waar volop ruimte is voor ontmoeting, passend in het stedelijke karakter van de plek.

De architectuur is tijdloos en duurzaam. De gevels zijn ontworpen aan de hand van het karakter van de verschillende woonstraten. De stadsvilla’s aan Bloemsingel, de pakhuizen aan de randen, en de hofwoningen rondom het middengebied hebben ieder een eigen uitwerking in een verfijnde baksteenarchitectuur. De woningen zijn voorzien van rijk gedetailleerd metselwerk in verschillende kleuren, vormen en verbanden. Op diverse plaatsen zijn verbijzondering in vorm van metalen luiken of kaders toegepast. De verschillende woningen worden door middel van een donker gekleurde plint aan elkaar verbonden waardoor het plan een duidelijke eenheid vormt.

opdrachtgever

AM Wonen

in ontwikkeling