menu
Foto van MFA Groene Borg in Westerbork
duurzaamheid

MFA Groene Borg

Westerbork

Het ontwerp van BDG heeft zich gericht op de synergie tussen de verschillende gebruikers, de landschappelijke setting van de locatie, een heldere organisatie van het programma en op duurzaamheid.

In het gebouw zullen een tweetal basisscholen worden gehuisvest in combinatie met een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, sporthal en een jeugdcentrum. Daarnaast zullen verschillende verenigingen uit het dorp gebruik gaan maken van het gebouw, waaronder het orkest.
Het ontwerp maakt het mogelijk dat enerzijds deze verschillende gebruikers hun eigen plek hebben binnen het geheel en anderzijds dat er eenheid ontstaat en de synergie tussen de gebruikers wordt versterkt. De verschillende gebruikers komen samen in het centrale hart. Vanuit dit centrale hart zijn er vele doorzichten en ruimtelijke relaties die de gebruikers met elkaar verbindt.
De opzet en de gekozen materialen zorgen ervoor dat het gebouw een samenspel aangaat met haar omgeving. In de oksels van het gebouw zijn de speelpleinen gerealiseerd die hierdoor geborgenheid en herkenbaarheid krijgen.

geïntegreerde zonwering

Rondom het volume is een lammelenscherm ontworpen van verticale lamellen die vanaf het voorjaar tot en met het najaar de hoogstaande zon weren. De afstand en de hoek van de lamellen ten opzichte van de gevel is door middel van 3D simulatie modellen zo

bepaald dat de zon optimaal geweerd wordt. Voor de laag staande zon zijn kaders rondom de kozijnen ontworpen die juist aan het begin en het eind van de dag de zon weren. Deze combinatie van architectonisch ontworpen elementen zorgen voor een optimale schaduwwerking in het voorjaar, de zomer en het najaar en beperken daarmee ongewenste opwarming van de lokalen, terwijl in de wintermaanden de warmte van de zon juist wordt binnengelaten.

In de basis is het volume simpel en helder. Door de tweede laag eromheen van verticale lamellen die dienst doen als zonwering, worden er niet alleen winsten geboekt ten aanzien van duurzaamheid, maar krijgt het gebouw ook een warme en landschappelijke uitstraling, passend bij de dorpse omgeving.
Voor de gebruikers is zo een fantastisch gebouw gerealiseerd met een prettig binnenklimaat, maximale synergie en passend in het dorp Westerbork.

opdrachtgever

Gemeente Midden Drenthe

realisatie

2015