menu
Foto van 2College Jozefmavo in Tilburg

2College Jozefmavo

Tilburg

Voor de 2College Jozefmavo ontwerpen we momenteel een nieuw onderwijsgebouw. Het nieuwe gebouw zal naast het programma voor middelbaar onderwijs ook een dubbele gymzaal bevatten. Het sportgedeelte zal tevens door meerdere partijen gelijktijdig worden gebruikt. De nieuwbouw zal worden gerealiseerd op een locatie aan de Sportweg in Tilburg, nabij het spoor. We hebben het gebouw zo ontworpen dat deze op geruime afstand van het spoor komt te liggen en dat het onderwijsprogramma zich in de luwte van de gymzalen bevindt.

De school kent verschillende leervormen welke naast elkaar plaatsvinden, waaronder zelfstandig leren, werken in groepen en klassikale les. Het nieuwe schoolgebouw zal dit optimaal faciliteren middels clusters welke bestaan uit grote leerpleinen met daaromheen de diverse onderwijslokalen. De lokalen zijn middels schuifdeuren direct koppelbaar aan de leerpleinen.

2College Jozefmavo wil een kleinschalige school zijn. Het concept voor het gebouw gaat dan ook uit van een sterke samenhang tussen de diverse onderdelen en zo kort mogelijke looplijnen. Het gebouw bestaat uit drie verdiepingen. Doordat we de entree en aula centraal op de eerste verdieping positioneren vormt deze ruimte letterlijk het hart van de school. Leerlingen en docenten ontmoeten elkaar hier. Daarvandaan verspreiden de leerlingen zich richting de onderwijsclusters. Een grote centrale trap legt visueel en ruimtelijk verbinding tussen de drie lagen onderwijs. De gevel heeft een klassieke opbouw met een sterke ritmiek en geleding. De hogere tussenlaag is duidelijk afleesbaar tussen de metselwerk plint en toplaag door zijn transparantie en lichte materiaalgebruik.

opdrachtgever

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs

status

in ontwerp